Publiceret: 13. dec. 2022

Tilslut vand

Når du skal tilslutte vand i din byggemodning er der en række krav, du skal overholde.

Landbrug Grundvandsbeskyttelse

Start med at kontakte os så tidligt som muligt

Vi koordinerer arbejdet sammen og aftaler hvornår vi slutter anlægget til vandforsyningen og vi evt. overtager anlægget.

Kontakt os her

Dine opgaver som bygherre

Vi vil bede dig om at henvende dig til os så tidligt som muligt i planlægningsprocessen og give os information om:

  • Hvordan byggemodningsområdet vil blive udstykket.
  • Hvad de enkelte matrikler skal bruges til.

Du skal også afklare med Aarhus Brandvæsen, om der skal opsættes brandstandere i byggemodningsområdet.

Vi leverer

Aarhus Vand anlægger de nødvendige forsyningsledninger og stikledninger i byggemodningsområdet.

Beregning af bidrag

Vi beregner anlægsbidraget efter kravene i det enkelte byggemodningsprojekt.