Publiceret: 03. jan. 2023

Når du bygger en erhvervsbygning om til bolig(er)

Ændring Af Anvendelse Erhverv Til Bolig

Som ejer af bygningen skal du

  • Meddele os, at du omdanner erhvervsbygningen til boliger
  • Betale anlægsbidrag til os - et for hver ny boligenhed
  • Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør. 

Vi leverer

  • En vandmåler til hver bolig, hvis du som ejer træffer aftale med os om individuel afregning -  se nærmere under punktet "Vandmåler". Ejerens autoriserede vvs-installatør skal montere måleren. Aarhus Vand ejer vandmåleren.

Vandmåler

I følge loven skal der som minimum være en vandmåler til hele ejendommen, så forbruget bliver målt og afregnet med os. Som udgangspunkt skal der anbringes en vandmåler pr. ejendom. en ejendom kan bestå af flere boligenheder. Hvis der ønskes individuel afregning pr. enhed, skal krav fra Bekendtgørelse 837 være opfyldt. 

Hvis du som ejer ønsker, at vi afregner vandforbruget individuelt med lejeren af hver bolig, skal du først indgå en aftale med os. Det kræver, at du opfylder betingelserne i Bekendtgørelse 837. Kan du ikke det, leverer vi en vandmåler, der måler forbruget i hele ejendommen.

Vvs-installatøren kan udforme installationen, så der senere kan monteres målere i boligerne.

Beregningsmetode

Ved beregningen af det nye tilslutningsbidrag fratrækker vi det hovedanlægsbidrag og det forsyningsledningsbidrag fra, som du oprindeligt har betalt for ejendommen. Det nye anlægsbidrag kan dog ikke blive negativt - det vil sige, at vi ikke betaler dig penge tilbage.

For hver ny boligenhed beregner vi bidraget sådan:

  • 1 stk. 40 mm hovedanlægsbidrag
  • 1 stk. 40 mm forsyningsledningsbidrag

Dertil kommer eventuelle udgifter til anlæggelse af en stikledning i en anden dimension end den oprindelige.

Eksempel

Vi beregner et eksempel,  hvor en eksisterende erhvervsvirksomhed har en stikledning på 50 mm i diameter.

Virksomheden skal ændres til en boligejendom med 10 lejligheder. Det betyder, at vandforbruget bliver større, og ejendommen skal derfor have en ny stikledning med 63 mm i diameter med samme placering.

Vi beregner anlægsbidraget sådan:

  • 1 stk. 63 mm stikledningsbidrag
  • 10 stk. 40 mm hovedanlægsbidrag
  • 10 stk. 40 mm forsyningsledningsbidrag
  • Derfra trækker vi: - 1 stk. 50 mm hovedanlægsbidrag - 1 stk. 50 mm forsyningsledningsbidrag.

 

Klar til at søge?

Ansøg om nyt stik her