Publiceret: 03. jan. 2023

Når du bygger en institution om til plejeboliger

Ændring Af Anvendelse Fra Institution Til Plejebolig

Vi leverer

  • Vandmåler til hver boligenhed, som ejerens vvs-installatør kan montere i huset. Aarhus Vand ejer måleren. Læs mere herunder.

Som ejer af bygningen skal du

  • Meddele os, at du ændrer institutionen til ældre- eller plejeboliger.
  • Betale anlægsbidraget til os.
  • Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Definitioner

En ældrebolig er en lejlighed i boligbyggeri, der kun kan udlejes som ældrebolig.

En boligenhed er en lejlighed eller fast ejendom, hvor der kan bo en eller flere personer.  En boligenhed skal udover beboelsesrum have køkken og bade- / wc-rum.

Vandmåler

I følge loven skal der som minimum være en vandmåler til hele ejendommen, så forbruget bliver målt og afregnet med os. Som udgangspunkt skal der anbringes en vandmåler pr. ejendom. en ejendom kan bestå af flere boligenheder. Hvis der ønskes individuel afregning pr. enhed, skal krav fra Bekendtgørelse 837 være opfyldt. 

Hvis du som ejer ønsker, at vi afregner vandforbruget individuelt med lejeren af hver bolig, skal du først indgå en aftale med os. Det kræver, at du opfylder betingelserne i Bekendtgørelse 837. Kan du ikke det, leverer vi en vandmåler, der måler forbruget i hele ejendommen.

Vvs-installatøren kan udforme installationen, så der senere kan monteres målere i boligerne.

Se nærmere i regulativet for vandforsyning §14.2 ved at klikke her.

Beregningsmetode

Det samlede anlægsbidrag består af hovedanlægsbidrag, forsyningsbidrag og stilkledningsbidrag.

Ved beregningen  af det nye anlægsbidrag fratrækker vi det hovedanlægsbidrag og det forsyningsledningsbidrag fra, som du oprindeligt har betalt for ejendommen. Det nye anlægsbidrag kan dog ikke blive negativt - det vil sige, at vi ikke betaler dig penge tilbage.

Til ældre- / plejeboliger giver vi en rabat på 35 % på hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag.

Aarhus Vand beregner det nye hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag ud fra antallet af nye boligenheder. For hver ny boligenhed beregner vi bidraget sådan:

  • 1 stk. 40 mm hovedanlægsbidrag x 0,65
  • 1 stk. 40 mm forsyningsledningsbidrag x 0,65

Eksempel på beregning

Vi beregner et eksempel, hvor et plejehjem med 40 plejeværelser bliver ombygget til 20 ældreboliger med eget køkken og bad. Ejendommen forsynes med en stikledning på 90 mm i diameter, som kan genbruges.

Anlægsbidraget beregner vi sådan:

  • 20 stk. 40 mm hovedanlægsbidrag x 0,65 
  • 20 stk. 40 mm forsyningsledningsbidrag x 0,65
  • ÷ 1 stk. 90 mm hovedanlægsbidrag
  • ÷ 1 stk. 90 mm forsyningsledningsbidrag

 

Klar til at søge om nyt stik? Gå til ansøgningssystemet her.