Priser

Se den samlede vandpris og de delelementer vandprisen består af. Virksomheder med stort forbrug kan få rabat (trappemodellen).

Vandprisen fastsættes fra år til år. Ud over prisen pr. m³ skal du betale et fast bidrag. Alle priser kan ses i det gældende takstblad herunder.

Gældende takster

Vi har samlet alle takster i et takstblad:

Gældende takster (pdf)

 

Prisen pr. m³ (1.000 liter) for 2021 (ekskl. moms):

I alt for drikkevand og afledning af spildevand 38,87
Vandforsyning Kr. ekskl. moms
Vandforbrug 8,83
Vandafgift til staten 6,37
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 15,20
Spildevandsafledning  
Vandafledningsbidrag 23,67

Prisen pr. m³ (1.000 liter) for 2022 (ekskl. moms):

I alt for drikkevand og afledning af spildevand 38,66
Vandforsyning Kr. ekskl. moms
Vandforbrug 8,99
Vandafgift til staten 6,37
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 15,36
Spildevandsafledning  
Vandafledningsbidrag 23,30

Rabat ved stort forbrug (trappemodel)

Folketinget har vedtaget, at ejendomme med erhvervsmæssig virksomhed og et årligt vandforbrug på over 500 m3 skal tilbydes lavere takster på afledning af spildevand. For at opnå de reducerede takster skal virksomheden være tilmeldt ordningen hos Energistyrelsen. Se afledningsbidrag for forbrug over 500 m³ i vores takstblad.

Tilmeld din virksomhed til ordningen

Baggrund for ordningen

Aarhus Vand har som følge af en lovændring med virkning fra 2014 ændret på takststrukturen for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår.

Den nye takststruktur (trappemodel) indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræves efter differentierede takster i forhold til vandforbrugets størrelse.

  • Vandforbrug til og med 500 m3 /år (trin 1)
  • Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (trin 2)
  • Vandforbrug på over 20.000 m3/år (trin 3)

Ejendomme med blandet anvendelse

For ejendomme, hvor der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår (blandet anvendelse), beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for så vidt angår den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har angivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen.

Den resterende del af det variable vandafledningsbidrag afregnes efter den højeste kubikmetertakst - det vil sige trin 1.