Tilslutning til vandforsyning

Vi anlægger forsyningsledning og stikledning 

Dine opgaver som bygherre

Vi vil bede dig om at henvende dig til os så tidligt som muligt i planlægningsprocessen og give os information om:

  • Hvordan byggemodningsområdet vil blive udstykket.
  • Hvad de enkelte matrikler skal bruges til.

Du skal også afklare med Aarhus Brandvæsen, om der skal opsættes brandstandere i byggemodningsområdet.

Bygherrevejledning: Byggemodning (pdf)

Vi leverer

Aarhus Vand anlægger de nødvendige forsyningsledninger og stikledninger i byggemodningsområdet.

Beregning af bidrag

Vi beregner anlægsbidraget efter kravene i det enkelte byggemodningsprojekt.

Gældende takster (pdf)