Ændring i antal af boligenheder

Betaling for tilslutning til vandforsyning

En boligenhed

Definition

En boligenhed er en lejlighed eller fast ejendom, hvor der kan bo en eller flere personer.  En boligenhed skal udover beboelsesrum have køkken og bade- / wc-rum.

Som ejer af bygningen skal du

  • Meddele os, at du ændrer antallet af boligenheder.
  • Betale anlægsbidraget til os.
  • Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør. 

Hvornår skal du betale?

 Du skal betale et nyt anlægsbidrag i disse situationer:

 Hvis du ændrer antallet af boligenheder, skal du betale anlægsbidrag

  • Du indretter  taglejligheder i en etageejendom.
  • Du får godkendt en kælder til beboelse.
  • Du opdeler en eksisterende lejlighed i to.

Hvis du opdeler et enfamiliehus til boligenheder, skal du betale anlægsbidrag.

  • Du opdeler et enfamiliehus til to boliger

Vandmåler

I følge loven skal der som minimum være en vandmåler til hele ejendommen, så forbruget bliver målt og afregnet med os. Som udgangspunkt skal der anbringes en vandmåler pr. ejendom. en ejendom kan bestå af flere boligenheder. Hvis der ønskes individuel afregning pr. enhed, skal krav fra Bekendtgørelse 837 være opfyldt. 

Hvis du som ejer ønsker, at vi afregner vandforbruget individuelt med lejeren af hver bolig, skal du først indgå en aftale med os. Det kræver, at du opfylder betingelserne i Bekendtgørelse 837. Kan du ikke det, leverer vi en vandmåler, der måler forbruget i hele ejendommen.

Vvs-installatøren kan udforme installationen, så der senere kan monteres målere i boligerne.

Se nærmere i regulativ for vandforsyning - paragraf 14.2 (pdf)

Beregning af nyt anlægsbidrag ved ændring af antal boligenheder

For hver ny boligenhed beregner vi bidraget sådan:

  • 1 stk. 40 mm hovedanlægsbidrag
  • 1 stk. 40 mm forsyningsledningsbidrag