Priser

Prisen for vand består af flere elementer. Herunder kan du både se en samlet pris og de delelementer, vandprisen består af.

Gældende takster

Vandprisen fastsættes fra år til år. Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Ud over prisen pr. kubikmeter skal du betale et fast bidrag. Alle priser kan ses i det gældende takstblad:

Gældende takster (pdf)

 

Prisen pr. m³ (1.000 liter) for 2020

I alt for drikkevand og afledning af spildevand  46,40
Vandforsyning Kr. inkl. moms
Vandforbrug  10,41
Vandafgift til staten 7,96
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 18,37
Spildevandsafledning  
Vandafledningsbidrag (afrundet) 28,03

 

Prisen pr. m³ (1.000 liter) for 2019

I alt for drikkevand og afledning af spildevand  46,42
Vandforsyning Kr. inkl. moms
Vandforbrug  10,18
Vandafgift til staten 7,96
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 18,14
Spildevandsafledning  
Vandafledningsbidrag (afrundet) 28,28

 

Beregn din udgift

Indtast dit forbrug i m3

2019: Pris inkl. moms og faste bidrag ved forbrug på 0 m3 0 kr.
Ændring inkl. moms fra 2019 til 2020 0 kr.
2020: Pris inkl. moms og faste bidrag ved forbrug på 0 m3 0 kr.

Forudsætninger for beregningen

Beregningen er baseret på forbrug for private og virksomheder med et årsforbrug op til 500 kubikmeter.

Beregneren giver kun en korrekt pris, hvis din husstand opfylder følgende:

  • Husstanden får leveret vand fra Aarhus Vand. Det gør størstedelen af alle husstande i Aarhus Kommune. Men der er også private vandværker, som kan have andre takster. Se om du får vand fra Aarhus Vand.
  • Vandmåleren, som husstanden har installeret, er af typen Q3=2,5 eller Q3=4. Det har langt de fleste husstande. Se det årlige bidrag for måleren i takstbladet.
  • Husstanden er tilsluttet offentlig kloak. Ejendomme på landet kan have andre spildevandsløsninger.