Søg om at få refusion ved skjult brud

Hvis du får et brud på en skjult vandinstallation, kan du søge om at få penge tilbage

Betingelser

  • Skaden skal være sket på en vandinstallation, der er skjult
  • Vi giver kun penge tilbage for brud i boliger
  • Du skal have gjort, hvad du kunne for at stoppe bruddet på vandledningen
  • Du skal sørge for, at det er autoriseret vvs-installatør, der reparerer vandledningen
  • Hvis du betaler vand over huslejen, skal din udlejer sørge for at give dig penge tilbage, hvis vi godkender ansøgningen
  • Der er en selvrisiko på 300 m3 pr. boligenhed, ud over ejendommens normale forbrug

Du skal bruge et ansøgningsskema, som du kan downloade herunder.

I ansøgningen skal du beskrive, hvad der skete. Den vvs-installatør, der har repareret skaden, skal skrive, hvad der er blevet udbedret.

Ansøg om refusion ved brud på skjult vandinstallation (pdf)

Lovgrundlag

Vi træffer vores afgørelser på grundlag af "Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand, med tillæg".