Sådan betaler du

Du betaler tre gange om året

Tre acontoregninger

Vi sender dig normalt tre acontoregninger om året.

Acontobeløbene er beregnet ud fra sidste periodes forbrug. Vi kan ændre acontobeløbet, hvis vi eller du vurderer, at der vil ske en væsentlig ændring i det dit årlige vandforbrug.

Opgørelse

En gang om året laver vi en opgørelse på baggrund af de målertal, du indberetter.

Vi udsender opgørelsen sammen med første acontoregning, efter du har indberettet målertallene.

Se regninger på Min Side

For at se dine regninger skal du logge ind på Min Side. Gå til Min Side her.