Sådan betaler du

Du betaler tre gange om året

Tre acontoregninger

Vi sender dig normalt tre acontoregninger om året.

Acontobeløbene er beregnet ud fra sidste periodes forbrug. Vi kan ændre acontobeløbet, hvis vi eller du vurderer, at der vil ske en væsentlig ændring i det dit årlige vandforbrug.

Opgørelse

En gang om året laver vi en opgørelse på baggrund af de målertal, du indberetter.

Vi udsender opgørelsen sammen med første acontoregning, efter du har indberettet målertallene.

Se regninger på Min Side

For at se dine regninger skal du logge ind på Min Side. Gå til Min Side her.

Spørgsmål og svar

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?

Du kan tilmelde dig Betalingsservice på Min Side. Efter du har logget ind vælger du ”Tilmeld Betalingsservice”. Du kan bruge NemID som login.

Hvordan tilmelder jeg mig til e-Boks?

Du kan tilmelde dig e-Boks på www.e-Boks.dk . Efter du har logget ind, skal du tilknytte Aarhus Vand som leverandør. Du kan vælge selvaflæsningsbrev og regning.

Du kan også tilmelde dig på Min Side.

Jeg har penge til gode - hvordan får jeg dem udbetalt og hvornår?

Vi udbetaler dine penge enten via Betalingsservice, Nemmonto eller kontooverførsel.

Du kan oplyse dit CPR-nummer (CVR nummer for virksomheder) eller kontooplysninger på Min Side. Du kan bruge NemID som login. Pengene udbetales på forfaldsdatoen.

Hvor mange fakturaer modtager jeg om året?

Du modtager 3 fakturaer om året. 2 a conto fakturaer og en opgørelse med første a conto faktura.

Hvornår modtager jeg opgørelsen?

Vores kunder er delt op i seks afregningsområder. Det er derfor forskelligt, hvornår vores kunder modtager opgørelsen.

Hvornår modtager jeg fakturaer?

Det afhænger af, hvornår din opgørelse dannes.

Hvis du har opgørelse pr. 31.12. modtager du fakturaen ultimo januar med betalingsfrist d. 10. 2., hvis denne er en hverdag. Herefter modtager du næste faktura 4 måneder efter.

Jeg har modtaget en meddelelse om lukning af vandet - hvorfor?

Vi har i tidligere breve rykket for manglende betaling af vand og adviseret om, at hvis du ikke betaler det skyldige beløb, vil vi lukke for vandtilførslen til din bolig. Du kan se din saldo på Min Side.

Hvordan undgår jeg, at der lukkes for vandet i forbindelse med at jeg skylder Aarhus Vand penge?

Du skal straks indbetale det beløb, du skylder til Aarhus Vand.

Er du i tvivl, skal du kontakte Aarhus Vands Økonomiafdeling for yderligere oplysninger:

Mandag - fredag kl. 8:00 - 15:00
Tlf. 89 47 10 00.

Jeg udlejer flere boliger - kan vandforbruget i boligen blive afregnet direkte mellem Aarhus Vand og mine lejere?

Hvis du som udlejer kan opfylde en række betingelser, kan du vælge at ansøge om, at Aarhus Vand opretter individuel afregning med de enkelte lejere.

Betingelserne er beskrevet i ”Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug” (BKG 837). Dine ejendomme skal opfylde alle følgende tekniske forudsætninger:

  • Ejendommen består af mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre.
  • Den enkelte boligenheds samlede forbrug af vand skal kunne måles med en enkelt måler.
  • Den enkelte boligenhed skal være forsynet med en selvstændig vandledning. 
    Vandtilførslen til den enkelte boligenhed skal være forsynet med en stophane, således at Aarhus Vand har umiddelbar adgang til stophanen uden for enheden.
  • De målere, som installeres til måling af en boligenheds forbrug, ejes og stilles til rådighed af Aarhus Vand.

Ansøgningen skal indeholde en tegning med angivelse af placering af stophaner og sendes til Aarhus Vands kundeservice.

Når en boligenhed er omfattet af reglerne i BKG 837, er Aarhus Vand forpligtet til at afregne vandforbrug direkte med lejeren. Eventuelle restancer, som skyldes en lejers manglende betaling, er i disse tilfælde udlejeren uvedkommende.

Send besked til Kundeservice.

Kan jeg se min konto hos Aarhus Vand?

Ja, det kan du, hvis du logger ind på Min Side. Du kan bruge NemID.

Gå til Min Side her.