Organisation

Aarhus Vand er et aktieselskab med en enkel organisering i fire divisioner med en tilhørende direktion og bestyrelse. Selskabet er ejet af Aarhus Kommune.

Aarhus Vand TA er et datterselskab, der håndterer regnskabet for de aktiviteter, der ligger uden for virksomhedens kerneområder.

Aarhus Vands indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, faste udgifter, vejbidrag, variable vand- og afledningsafgifter samt afgift på tømning af private spildevandstanke.

I henhold til vandforsyningsloven og loven om betalingsregler for spildevand skal indtægterne finansiere selskabets årlige produktions- og administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer. 

Forsyningssekretariatet har til opgave at regulere selskabets økonomi efter et prisloft med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav.