Publiceret: 10. okt. 2022

Ny bevilling sikrer arbejdet for klimatilpasning og rent vand i 3. verdenslande

Ghana Vand

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen godkender program på 56 millioner kroner, så Aarhus Vand og Aarhus Kommune over de næste fire år kan arbejde videre med den fælles indsats for at fremme mere effektiv vandforvaltning i storbyer i Indien, Ghana og Sydafrika.

Alle byer i verden er udfordret af klimaforandringer og at få styr på sine vandressourcer – nogle gange er der for lidt vand og nogle gange for meget. I Aarhus ser man vand som en ressource og ikke et problem. Aarhus har en helhedsorienteret vandforvaltning med beskyttelse af søer, åer, grundvand og klimatilpasning på en måde, som forskønner byen og udnytter vandet som en ressource. Derfor har Aarhus de seneste år gjort en indsats for at hjælpe en række storbyer i den 3. verden.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har netop godkendt Aarhus Kommunes ansøgning om at videreføre arbejdet. Med godkendelsen følger en bevilling på omkring 56 millioner kroner fordelt på tre projekter i Indien, Ghana og Sydafrika.

220809 AARHUSVAND INDIENVISIT 5

Vand i verdensklasse

Sammen med Aarhus Kommune er Aarhus Vand aktivt engagerede i Myndighedssamarbejde fra by-til-by i vækstøkonomier som Sydafrika, Ghana og Indien. I Sydafrika bor næsten 70% af befolkningen i hastigt voksende byer med nedslidt vandinfrastruktur. Klimaændringer indebærer længere og hyppigere vekslen mellem oversvømmelser og tørkeperioder, og det truer vandforsyning i flere dele af landet. Derfor samarbejder Aarhus Kommune og Aarhus Vand tæt med byen Tshwane, Miljøstyrelsen, Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Sydafrika i et bredt myndighedssamarbejde, der spænder fra by niveau og op til nationalt niveau. 

”Vi er dygtige til vand i Danmark. Vi har udviklet løsninger i verdensklasse, når det kommer til forsyningssikkerhed, vandkvalitet, og med den effektivitet, vi håndterer vandet. Det er der rigtig meget brug for ude i verden, også i de hastigt voksende byer præget af fattigdom. Derfor er det helt oplagt, at vi i Aarhus Kommune engagerer os i arbejdet med at udvikle og formidle løsninger til gavn for rigtig mange mennesker i andre storbyer. For os giver det ekstra god mening, da det også er med til at bringe dansk viden og danske produkter ud i verden og på den måde understøtte vores vandsektor globalt,” siger borgmester Jacob Bundsgaard og understreger at Aarhus Vand spiller en afgørende rolle både i Aarhus og i det internationale samarbejde.