Installer kontrollerbar kontraventil

Der skal mindst en kontrollerbar kontraventil efter alle vandmålere på dimensionen Q3=16 eller større

Der skal som minimum monteres en kontrollerbar kontraventil efter vandmålere, der har dimension Q3 = 16 eller større.

Ventilen skal monteres for at sikre mod forurening af vandforsyningsnettet.

Principskitse

Installationen skal udføres efter denne principskitse

Udgifter og kontrol

Ejendommens ejer skal betale for montering af den kontrollerbare kontraventil.

Minimum to gange årligt skal ejeren sørge for at få kontrolleret, at kontraventilen fungerer efter hensigten. Virker ventilen ikke, skal den bringes i orden.