Gør virksomhedens vandinstallation sikker

Ejeren af en virksomhed er ansvarlig for, at den ikke forurener drikkevandet

Dit ansvar som virksomhedsejer

Som virksomhedsejer har du ansvaret for, at din virksomhed ikke forurener drikkevandet.

Hvis drikkevandet bliver forurenet, generer det mange borgere og medfører ofte omkostninger i millionklassen for den ansvarlige for forureningen.

Hvis der er produktionanlæg eller andre apparater på din virksomhed, der er koblet direkte til drikkevandssystemet, skal du sikre, at der ikke strømmer vand fra din produktion ud i drikkevandet.

Det gør du ved at få en vvs-installatør til at montere en sikring mod tilbagestrømning i virksomhedens vandinstallation.

Hvis virksomheden allerede er sikret

Hvis du allerede har den korrekte sikring eller en vandinstallation, hvor der kun er tilkoblet almindelige husholdningsmaskiner, skal du ikke have monteret yderligere sikring. 

Husk at fx, at en industriopvaskemaskine ikke er en almindelig husholdningsmaskine. Se flere eksempler på, hvad der heller ikke er almindelige husholdningsmaskiner under 'Spørgsmål og svar' nederst på siden.

Er du sikker på, at din virksomhed allerede har den rigtige sikring, kan du gå til trin 3 nederst på denne side.

Sådan sikrer du mod tilbagestrømning

Trin 1: Kontakt en autoriseret vvs-installatør

Kontakt en autoriseret vvs-installatør og bed ham om at gennemgå virksomhedens vandinstallation. Han kan fastslå, hvilken sikringskategori, installationen skal sikres efter.

Trin 2: Få sikringen monteret

Bed installatøren om at montere den rette sikring.

Prisen på installation af en tilbagestrømningssikring afhænger først og fremmest af størrelsen og typen af tilbagestrømningssikring samt udformningen af den eksisterende vandinstallation. Hvis du ikke har den korrekte sikring, kan du regne med, at etablering af en korrekt sikring vil koste dig minimum 5.000 kroner.

Husk at den etablerede tilbagestrømningssikring efterfølgende skal vedligeholdes af en autoriseret vvs-installatør. Tag en snak med din installatør om, hvor ofte og hvordan det skal ske.

Trin 3: Informer Aarhus Vand

Send os et brev eller en e-mail til kunde@aarhusvand.dk med firmanavn, adresse og anden kontaktinformation, målernummer, kategori på tilbagestrømningssikring (fås af vvs-installatøren) og dato for montering.

Hvad er en tilbagestrømningssikring?

En tilbagestrømningssikring er en ventil, som hindrer, at vand inde fra installationen løber tilbage ud på vores fælles ledningsnettet og på den måde er skyld i en forurening.

Hvem skal etablere sikring mod tilbagestrømning?

Alle skal have en sikring mod tilbagestrømning, som svarer til farligheden af det, der foregår inde på installationen.

Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for, at sikringen er monteret. Det skal være en autoriseret vvs-installatør, der monterer sikringen.

Hvorfor skal vi etablere sikring mod tilbagestrømning?

I skal etablere en sikring mod tilbagestrømning,så vand inde fra jeres virksomhed ikke kan løbe tilbage ud og forurene vandet i vores fælles ledningsnet.

Hvis jeres installation er udført korrekt, så burde der allerede sidde en tilbagestrømningssikring ved måleren. Men vores erfaring er desværre, at kun ganske få installationer er udført korrekt på dette punkt.

Hvad er konsekvensen af ikke at have den rette sikring mod tilbagestrømning?

Hvis I ikke har den rette sikring mod tilbagestrømning, kan der løbe vand tilbage inde fra jeres installation ud på ledningsnettet.

Det kan betyde, at I udsætter andre for en forureningsfare, og jer selv for en voldsom udgift. Hvis jeres installation forårsager en forurening af vores ledningsnet, vil regningen for at genoprette en god vandkvalitet nemlig blive sendt til jer.

Hvad er lovgrundlaget for kræve sikring mod tilbagestrømning?

I henhold til byggeloven skal installationer være udført i overensstemmelse med den lovgivning omkring installationer, der var gældende på det tidspunkt, installationen blev udført eller ændret.

Typisk skal installationer derfor være udført i overensstemmelse med "DS439 Norm for vandinstallationer". Siden 2001 har tilbagestrømningssikring været specifikt behandlet i "DS/EN1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer".

I henhold til Aarhus Vands "Regulativ for håndtering af drikkevand" punkt. 8.1.6 kan Aarhus Vand pålægge ejeren at foretage de foranstaltninger, som Aarhus Vand finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder etablering af tilbagestrømningssikring.

Hvad er "ikke-almindelige" husholdnings maskiner?
 • Vandkølere tilsluttet vandforsyning direkte
 • Kaffemaskiner tilsluttet vandforsyning direkte
 • Isterningsmaskiner tilsluttet vandforsyning direkte
 • Blødgøringsanlæg
 • Doseringsapparater, eksempelvis for kulsyre
 • Industriopvaskemaskine
 • Dampkogeskab
 • Befugtningsanlæg til ovne
 • Regnvandsanlæg
 • Solfangere
 • Autoklaver

Nogle af maskinerne kan være sikret i selve maskinens opbygning, mens andre kræver sikring direkte efter maskinens tilslutning til vandinstallationen. Dette fremgår af VA-godkendelsen for maskinen.

Se eksempler på installationer, hvor der skal være tilbagestrømningssikring (pdf).