Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer

Hjælp og dokumentation for drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer.

Alle tilbagestrømningssikringer skal regelmæssigt kontrolleres og vedligeholdes og skal derfor være let tilgængelige. Vejledning i drift og vedligehold fremgår af Rørcenteranvisning 015. 

Servicerapport

Ansvar for drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringen er ejerens ansvar. Er du ejerens vvs’er, kan du tilbyde ejeren denne ydelse.

Aarhus Vand har i samarbejde med Tekniq, Teknologisk Institut, DANVA og leverandører udformet en blanket, som installatørerne kan følge, når de laver servicetjek på installationen. Blanketten kan anvendes til alle typer tilbagestrømningssikringer.

Download servicerapport for tilbagestrømningssikring her


Alle oplysninger, der er relevante for installationen, skal være umiddelbart tilgængelige for at muliggøre korrekt drift og vedligehold, også servicerapporten.

 
Komponent Referencestandard Tilsyn Vedligeholdelse
Frit luftgab AA  EN 13076  Hver 6. måned Hver 6. måned 
 Luftgab med overløb testet med vakuumprøvning AG  EN 14623 En gang om året   En gang om året
 Tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner BA  EN 12729 Hver 6. måned  En gang om året 
 Tilbagestrømningssikring med forskellige ikke kontrollerbare trykzoner CA EN 14367  Hver 6. måned  En gang om året 
 Lavtryksvakuumventil DA EN 14451  En gang om året  En gang om året 
 Lavtryksvakuumventil, åbner under vakuum LA  EN 14455 En gang om året  En gang om året 
 Mekanisk afbryder, direkte aktiveret GA  EN 13433 En gang om året  En gang om året 
 Kontrollerbar kontraventil EA  EN 13959 En gang om året  En gang om året 
 Ikke kontrollerbar kontraventil EB  EN 13959 En gang om året   Udskiftes hvert 10. år
 Slangekobling med kombineret vakuumventil og kontraventil (HD)  EN 14455 En gang om året  En gang om året 

Figurtekst: Drift- og vedligeholdelsesfrekvens for almindelig brugte tilbagestrømningssikringer  

 
Komponent Referencestandard Tilsyn Vedligeholdelse
Sikkerhedsventil EN 1491 En gang om måneden En gang om måneden
Trykreduktionsventiler EN 1567 En gang om året En gang om året
Trykforøgeranlæg DS 439/EN 806-2 og 4 En gang om året En gang om året
Kemikaliedoseringssystemer EN 14812 og prEN 15848 Hver 2. måned Hver 6. måned
Blødgøringsanlæg EN 14743 Hver 2. måned Hver 6. måned
Aktiv kulfiltre EN 14898 Hver 2. måned Hver 6. måned
UV-bestråling EN 14897 Hver 2. måned Hver 6. måned
Vandvarmer EN 12897 Hver 2. måned En gang om året
Ledningsnet DS 439/EN 806-2 og 4 En gang om året En gang om året
Vandmålere, koldt vand   En gang om året En gang hvert 6.-9. år
Vandmålere, varmt vand   En gang om året En gang hvert 5.-9. år
Brandudstyr/sprinklere, slangevindere DS 439/EN 806-2 og 4 og Brandteknisk Vejledning nr. 15 Nationale regler Nationale regler

Figurtekst: Tilsyns – og vedligeholdelsesinterval for almindelig brugte sikringer og anlæg