Publikationer

Søger du viden om et bestemt emne?

Aarhusa Gramstrup
Publikation

Aarhus Vands Årsrapport 2021

Den helt store ”driver” for den grønne omstilling er at udnytte energien i det aarhusianske spildevand. Renseanlæg er nemlig normalt store energislugere, men Aarhus Vand har udviklet anlæggene, så de nu er energileverandører, der producerer mere energi, end de bruger på at rense spildevandet. Det er sket ved at nedsætte energiforbruget og samtidig øge energiproduktionen. Spildevand kan nemlig omdannes til el og varme, og i 2021 producerede Aarhus Vand 9.294 MWh overskuds-el svarende til forbruget i alle husstande på Samsø og 4.106 MWh overskudsvarme svarende til alle husstande på Læsø. Den grønne el og varme bliver dog i Aarhus og kommer dermed aarhusianerne til gode via el- og fjernvarmenettet. Men den grønne omstilling har også et internationalt perspektiv. Om det siger bestyrelsesformand i Aarhus Vand, Flemming Besenbacher: ”Klimaforandringerne gør det tvingende nødvendigt, at vi i Aarhus Vand sammen med vores partnere udvikler nye løsninger, der understøtter selskabets klimamålsætning om at blive energineutralt senest i 2030. Det er vigtigt for Aarhus, men det er også vigtigt for verden. Vi skal bidrage til at udvikle teknologi, der er med til at løse nogle af verdens vandproblemer, og den teknologi skal vi bringe ud i verden.” Se mere i årsrapporten, hvor ord, billeder, videoer og tal viser udviklingen af Aarhus Vand i 2021.
01. mar. 2022
Digitaliseringsstrategi Mars
Publikation

Digitaliseringsstrategi

For Aarhus Vand er digitalisering en transformation, der vil betyde en løbende og gennemgribende forandring af organisationen. Transformationen vil berøre vores organisering, kultur, produktion, innovation, strategiarbejde og ledelsesstil. Vi lægger stor vægt på, at vores kollegaer kan se sig selv – og værdien – i den digitale transformation. Vores digitaliseringsstrategi sætter pejlemærkerne for et ambitiøst fundament, der favner den digitale transformation på flere niveauer.
01. okt. 2018