Myndighedssamarbejde i Sydafrika

Sydafrika er et land med både mangel på vand og stor arbejdsløshed. Kommunen i Tshwane mister hver dag vand til en værdi af ca. 2,5 mio. Rand pr. dag (= 1,25 mio. kr/dag) via lækagetab. Vi arbejder derfor på, at hjælpe kommunen med både vandmangel, investeringsøkonomi og arbejdsløsheden. Ved at lave lækagesøgning og en ledningsudskiftning fokuseret på lækagetabsreduktion, vil vi begrænse vandtabet og samtidigt skabe arbejdspladser.