Publiceret: 24. jun. 2022

Grenåvej ved Risvangen i Aarhus indsnævres til én vejbane i hver retning i uge 26, 27 og 28 - 24. juni 2022

Risvang Alle Presse Omkorsel

Der vil kun være én vejbane åben i hver retning på Grenåvej ved T-krydset til Risvang Allé i det nordlige Aarhus fra mandag d. 27. juni til søndag d. 17. juli. Samtidig afspærres Risvang Allé ved Grenåvej.

Aarhus Vand har i flere år været i gang med at klimatilpasse Risvangen i det nordlige Aarhus til de stigende regnmængder. Sidste etape består i at adskille regnvand og spildevand i et eksisterende bygværk, der er gravet ned under Grenåvej ved T-krydset til Risvang Allé. Med adskillelsen ledes spildevandet separat til Marselisborg Renseanlæg, mens regnvandet via et bassin i Riis Skov ledes ud i Aarhus-bugten.

Dette markerer afslutningen på klimatilpasningen af Risvangen, som nu er godt rustet til at modstå de øgede regnmængder som følge af klimaforandringerne. Samtidig er der sket en markant forbedring af vandmiljøet ved Den Permanente, der er et yndet badeområde ved foden af Riis Skov.

Bilister, der fra mandag d. 27. juni til søndag d. 17. juli skal køre på Grenåvej ved T-krydset til Risvang Allé, skal på grund af vejarbejdet væbne sig med tålmodighed. Der vil nemlig kun være én vejbane åben i hver retning på strækningen. Samtidig afspærres Risvang Allé ved Grenåvej for bilister. Bilister med ærinde i området bedes følge omkørselsskiltene, mens øvrige bilister henvises til Ringvejen og Ringgaden.