Publiceret: 26. aug. 2021

Forbruger kandidater kan nu stille op til Aarhus Vands bestyrelse

Valg

I 2022 er der valg til Aarhus Vands bestyrelse, men allerede fra torsdag den 26. august kan man stille op som kandidat til at blive forbrugernes repræsentant i bestyrelsen.

Forbrugernes indflydelse i Aarhus Vands bestyrelse sikres gennem det kommende byrådsvalg, og derudover bliver forbrugerne repræsenteret i bestyrelsen med et forbrugervalgt medlem. Sammen med resten af bestyrelsen skal det forbrugervalgte medlem være med til at realisere Aarhus Vands visioner og understøtte vandselskabets formål om at skabe sundhed gennem rent vand til mennesker og planeten.

Aarhus Vands bestyrelse består af repræsentanter fra erhvervslivet, byrådspolitikere, medarbejderrepræsentanter - og altså en repræsentant for forbrugerne.

Bestyrelsen har ansvaret for de overordnede beslutninger og politikker i Aarhus Vand. Det er et stort ansvar, for vi står i disse år over for nogle meget store og ambitiøse projekter. Det gælder bl.a. et nyt ressourceanlæg, Aarhus Rewater, der skal erstatte Marselisborg Renseanlæg. Det gælder også Water Valley Denmark, som er et nyt initiativ, der skal accelerere eksport, grøn vækst og skabe arbejdspladser i Danmark inden for vandområdet. Bestyrelsen er også en vigtig aktør i forhold til udrulning af Aarhus Vands nye strategi frem mod 2025.
- Lars Schrøder, Adm. direktør i Aarhus Vand

Opstilling som kandidat

Ønsker man at stille op som kandidat, kan man gøre det fra den 26. august til den 16. september via Aarhus Vands hjemmeside. For at stille op skal man være myndig efter dansk ret og kunne dokumentere, at der er 25 forbrugere fra forsyningsområdet, der støtter ens opstilling.

Valget foregår i oktober

Valget af forbrugerrepræsentant foregår fra den 30. september til den 28. oktober 2021, og valgresultatet offentliggøres den 4. november. Den valgte repræsentant indtræder i bestyrelsen i januar 2022.

Læs mere om valget

Læs mere om valget på www.aarhusvand.dk. Her finder man blandt andet valgregulativet og vejledning for opstilling og valg.

Om Aarhus Vands bestyrelse

Aarhus Vand blev den 1. januar 2010 etableret som et selvstændigt aktieselskab, der er 100 procent ejet af Aarhus Kommune. Det skete som følge af en ny lovgivning for vandsektoren i Danmark.

Bestyrelsen er Aarhus Vands øverste ledelse, og dens medlemmer skal udelukkende virke for Aarhus Vands interesser og formål og er dermed ikke en politisk bestyrelse. Hovedopgaven er at lede Aarhus Vand i den retning, som selskabets ejer, Aarhus Kommune, ønsker – med respekt for selskabets samlede interesser. Det sker ved at formulere strategiske mål og sikre, at selskabet har de ressourcer og den organisation, der skal til for at nå målene.

Fra 2022 vil bestyrelsen for Aarhus Vand være sammensat således:

  • En forbrugerrepræsentant
  • Fire medarbejderrepræsentanter
  • Tre medlemmer af Aarhus Byråd
  • Fire eksterne medlemmer