Publiceret: 01. nov. 2021

Aarhus Vands bestyrelse kåret som ’best-in-class’

Bestyrelse

På ’Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2021’, der blev afviklet i dag i København, er Aarhus Vands bestyrelse kåret som ’best-in-class’ inden for forsyningssektoren. Prisen gives til en bestyrelse, der leverer et ekstraordinært godt og værdiskabende arbejde til inspiration for andre bestyrelser, og som har formået at drive professionelt bestyrelsesarbejde til UG.

Ved overrækkelsen deltog fra venstre Bjørn Rohde (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Flemming Besenbacher (bestyrelsesformand), Johanne Sønderlund Birn (eksternt bestyrelsesmedlem) og Lars Schrøder (CEO).

 Bag kåringen står Dagens Dagsorden, der er et netværk for bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser. Med prisen ønsker Dagens Dagsorden at kaste lys på - og fremme - det gode, værdiskabende arbejde, der leveres af mange offentlige bestyrelser. Bedømmelseskomiteens begrundelse for, at Aarhus Vand får prisen, er:

”Aarhus Vand er som det første vandselskab i verden certificeret i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Bestyrelsen har spillet en afgørende rolle i forhold til at skabe fundamentet for dette, bl.a. gennem udvikling af Strategi 2025, der har et meget stærkt fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi og verdensmålene 6, 11, 13 og 17.

Effektiviseringskrav udfordrer økonomien, så der arbejdes aktivt på at skabe nye forretningsområder nationalt og internationalt. Samtidig skal selskabet leve op til kommunens ambitiøse klimastrategi. Derfor er Aarhus Vands bestyrelse for et år siden blevet styrket yderligere med nye, fagligt tunge, eksterne medlemmer.

Bestyrelsen er i høj grad med til at udbrede resultater og løsninger på den globale scene og står sammen med DI som initiativtager til dannelsen af Water Valley Denmark. Initiativet skal accelerere samarbejdet på tværs af private og offentlige aktører.

Aarhus Vand har en excellent governancestruktur, som er forbilledlig for sektoren. Derfor vinder Aarhus Vands bestyrelse best-in-class for forsyningssektoren.”

Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher er naturligvis stolt over på bestyrelsens vegne at modtage prisen.

Vi har med vores nye virksomhedsstrategi sat os nogle meget ambitiøse mål, som handler om at bidrage væsentligt til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og til den danske vandvision om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi fra 20 til 40 mia. kr. i 2030. Det kræver en særdeles stærk og professionel bestyrelse at skabe rammerne for, at det kan lykkes. Og det har vi i Aarhus Vand, så denne pris er et kæmpestort skulderklap og en stor motivation til at fortsætte og udvikle det gode arbejde.
- Flemming Besenbacher, Bestyrelsesformand

Bestyrelsen i Aarhus Vand består af:

 • Flemming Besenbacher (formand)
 • Lone Norlander Smith (næstformand og byrådsmedlem for Enhedslisten)
 • Ango Winther (byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti)
 • Almaz Mengesha (byrådsmedlem for Venstre)
 • Hans Pedersen (forbrugerrepræsentant)
 • Johanne Sønderlund Birn (virksomhedsejer)
 • Hanne Christensen (President, CEO hos FORCE Technology)
 • Bjørn Kaare Jensen (President, European Water Association)
 • Henrik Frier (medarbejderrepræsentant)
 • Dia Kjellerup (medarbejderrepræsentant)
 • Bjørn Rohde (medarbejderrepræsentant)
 • Lisbet Davidsen (medarbejderrepræsentant)