Publiceret: 27. maj 2020

True Skov udvides med 100.000 træer

Skovrejsning Large

I efteråret 2019 samlede danskerne og TV2 ind til at plante én mio. nye træer rundt om i Danmark. I disse dage bliver knap 100.000 af disse træer sat i jorden som en udvidelse af True Skov med True Folkeskov ved Aarhus.

Aarhusianerne kan nu se de første træer blive plantet i en markant udvidelse af True Skov i udkanten af Aarhus. Samtidig anlægger Naturstyrelsen nye stier og faciliteter for friluftslivet, og undergrunden bliver undersøgt for at finde fremtidens rene drikkevand. 

Ny skov giver os flere og større områder til friluftsaktiviteter, sikrer fremtidige generationers drikkevand, og giver os et plus på klimakontoen, fordi træerne er med til at binde CO2 fra atmosfæren. Under coronakrisen har vi samtidig set en markant øget interesse for at komme ud og nyde naturen. Derfor er det også herligt, at danskerne med et indsamlingsshow på tv har givet hinanden en masse nye træer, der nu bliver plantet rundt om i landet
- Lea Wermelin, miljøminister

True Folkeskov, som er en del af True Skov, vokser ikke kun i højden, men nu også i bredden. Det nye areal på ca. 69 hektar svarer til knap 140 fodboldbaner, og i alt bliver aarhusianernes bynære skov på 515 hektar. Den gode plads betyder blandt andet, at man ville kunne løbe en halv maraton i skoven uden at løbe på den samme sti to gange.

Ny skov giver flere gevinster

Når Naturstyrelsen planter ny skov, giver det flere gevinster på én gang. Ny skov giver mulighed for et varieret og attraktivt friluftsliv med cykel- og vandreruter og masser af naturoplevelser helt tæt på byen. Skoven sikrer også, at der bliver passet godt på vores drikkevand, så fremtidige generationer også kan få rent drikkevand i hanerne. Plus ny skov optager og lagrer CO2 fra atmosfæren og er med til at dæmme op for klimaforandringerne.

Samtidig med, at Naturstyrelsen planter træerne på ca. 23 af de 69 hektar, bliver et andet stort område på ca. 17 hektar udlagt til naturlig tilgroning, hvor dyre- og vindspredte frø fra træer og buske med tiden vil vokse op og danne skov af sig selv. De resterende hektar bliver udlagt til veje, stier og åbne områder.

Ny vandboring skal sikre rent drikkevand til aarhusianerne

Samtidig med, at de nye træer bliver plantet, gennemføres geofysiske undersøgelser af undergrunden i området, og til juni borer Aarhus Vand efter vand. Håbet er at finde endnu mere rent drikkevand til byens borgere under den nye skov.

I Aarhus Vand er vi meget optagede af at sikre en ren vandforsyning til borgerne i landets næststørste by. Her er skovrejsning en god metode til at beskytte drikkevandsmagasinerne på lang sigt. Vi går nu i gang med arbejdet, og vi håber at finde rent vand i området ved True, som kan bidrage til vandforsyningen i Aarhus i mange generationer fremover.
- Lars Schrøder, administrerende direktør i Aarhus Vand

Udvidelsen af True Skov er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Naturstyrelsen, som i fællesskab har finansieret erhvervelsen af jorden.

Naturstyrelsen samarbejder med skovrejsningsorganisationen Growing Trees Network Foundation – som rundt i Danmark i samarbejde med danskerne, fonde, danske virksomheder m.fl. rejser nye Folkeskove på stats- kommunale og kirkejorde.

Stifterne af Growing Trees Network Foundation Kim Nielsen og Lars Heiselberg Vang Jensen udtaler om ”Danmark planter træer”-indsamlingen:

TV2 og Danmarks Naturfredningsforening sikrede med en kæmpe holdindsats fundamentet til, at danskerne i dette forår får plantet 25 Folkeskove ud af i alt 46 Folkeskove. Den indsats gav international genlyd – historien ”Probably the first-ever telethon in the world helping the climate” løb verden rundt i skrevne medier og på BBC World radio og Tv, siger stifterne af Growing Trees Network Foundation.

Tal og fakta

Om True Skov
True Skov vokser i de kommende år fra 446 hektar til 515 hektar svarende til 140 fodboldbaner. De første træer i True Skov blev plantet i 1994.

Der etableres stisystemer i området, så man kan gå, løbe og cykle.

Aarhus Vand og Aarhus kommune finansierer 75 procent af arealkøbet, mens Naturstyrelsen via bevilling på finansloven finansierer resten og står for etablering af skoven.

Træerne, der plantes i udvidelse af True Skov med True Folkeskov, plantes med tilskud fra Growing Trees Network Foundation og Danmark planter træer indsamlingen, som blev transmitteret live på TV2 den 14. september 2019. Tilskuddet går til plantning af knap 100.000 træer. Med tilskuddet kan Naturstyrelsen anvende finansieringen på finansloven til at plante endnu flere træer i andre projekter landet over.

Statslig skovrejsning på landsplan
I de seneste knap 30 år er der i gennemsnit plantet mere end 600.000 træer årligt i statslige skovrejsninger, og der kommer hvert år mere ny skov til.

Alene de seneste 10 år er der etableret 3.000 hektar nye statslige skovlandskaber, hvilket svarer til omkring fem kvadratmeter ny skov per dansker.

De nye statslige skove bliver etableret i samarbejde med lokale kommuner og forsyningsselskaber, som bidrager med mellem 50 og 100 procent af udgiften til køb af arealer.

Skove lagrer kulstof i stammer, grene og rødder og opsuger mere CO2, end de afgiver, når de er under opbygning og i vækst. Desuden reducerer skovrejsning udledningen af ca. 12 tons kvælstof pr. hektar til vandmiljøet. Skovrejsning er godt for biodiversiteten, fordi der skabes bedre sammenhæng mellem eksisterende naturområder og ved at skabe nye naturområder.