Publiceret: 29. okt. 2020

Aarhus Vands bestyrelse udvides med stærke vandprofiler

Aarhus Vands bestyrelse udvides med to eksterne medlemmer, Hanne Christensen, CEO hos FORCE Technology og Bjørn Kaare Jensen, som er President hos European Water Association.

Aarhus Vands bestyrelse består i dag af ni medlemmer. Fem af bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af Aarhus Byråd, og af dem skal to være eksterne bestyrelsesmedlemmer. De tre øvrige skal være medlemmer af Aarhus byråd. Derudover er der tre medarbejderrepræsentanter og ét forbrugervalgt medlem af bestyrelsen. Byrådet har nu givet grønt lys til, at bestyrelsen udvides med yderligere to eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvorefter der vil være fire eksterne bestyrelsesmedlemmer.

De to nye eksterne medlemmer, Hanne Christensen, President og CEO hos FORCE Technology og Bjørn Kaare Jensen, President hos European Water Association (EWA) har begge i mange år beskæftiget sig med vandområdet. Hanne Christensen bl.a. som mangeårig rådgiver og direktør i både Danmark og internationalt i det rådgivende ingeniørfirma Rambøll og Bjørn Kaare Jensen med en fortid som vicedirektør i GEUS og som formand for Danish Water Forum (DWF). Med disse to eksterne medlemmer suppleres bestyrelsen med vandfaglige kompetencer inden for bæredygtighed, klimatilpasning, innovation og digitale løsninger.

Baggrunden for at udvide antallet af eksterne medlemmer er et ønske fra Aarhus Vands direktion og bestyrelse om at tilføre yderligere faglig ekspertise til bestyrelsen på grund af de meget store og krævende projekter, virksomheden står overfor, og som kræver et aktivt og professionelt samspil mellem direktion, bestyrelse og ejer. Bestyrelsesformand i Aarhus Vand, Flemming Besenbacher, siger:

”Jeg er både glad og stolt over, at det er lykkedes at tiltrække to så stærke erhvervsprofiler til Aarhus Vands bestyrelse. De kommer til at bidrage med deres store vandfaglige indsigt i forhold til drøftelser og beslutninger om de store opgaver og projekter, vi står overfor. Blandt andet projekteringen af Aarhus Rewater, der skal erstatte Marselisborg Renseanlæg, og hvor visionen er at skabe et anlæg, der udover at rense spildevand udnytter ressourcerne i et omfang, der ikke er set andre steder i verden.”

Som følge af udvidelsen af Aarhus Vands bestyrelse er der også udpeget to suppleanter, og det er Marianne Ladegaard, som er Commercial Innovation Director hos Arla Foods og Ole Fritz Adeler, som er forsyningsdirektør hos HOFOR.

Udvidelsen med de to eksterne bestyrelsesmedlemmer betyder, at bestyrelsen også udvides med en ekstra medarbejderrepræsentant, og det er porteføljeleder Lisbet Ringgaard Davidsen.

Fakta

Aarhus Vands bestyrelse:

 • Flemming Besenbacher, formand, professor Aarhus Universitet
 • Peter Hegner Bonfils, næstformand, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten
 • Ango Winther, medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokraterne
 • Almaz Mengesha, medlem af Aarhus Byråd for Venstre
 • Johanne Sønderlund Birn, virksomhedsejer
 • Hanne Christensen, President og CEO FORCE Technology
 • Bjørn Kaare Jensen, President European Water Association
 • Hans Pedersen, forbrugerrepræsentant, biolog og journalist
 • Dia Kjellerup, medarbejderrepræsentant, anlægsansvarlig
 • Henrik Frier, medarbejderrepræsentant, afdelingschef
 • Bjørn Rohde, medarbejderrepræsentant, HR-konsulent
 • Lisbet Ringgaard Davidsen, medarbejderrepræsentant, porteføljeleder

Se præsentation af bestyrelsen her.