Priser

Du kan se priserne for Ormslev Vandværk a.m.b.a. herunder.

Forbrugspriser og afgifter Kr. inkl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig (inkl. målerafgift kr. 60,00 pr. måler) 950,00
Vand, pris pr. m³ (inkl. VPU kr. 0,50 pr. m³) 9,38
Vandafgift til Staten (afgift af ledningsført vand) 7,96
Vandafledningsbidrag til Aarhus Vand 28,03
I alt pris ekskl. fast afgift 45,37

Se takstbladet for Ormslev Vandværk.