Praktisk information

Retningslinjer ved besøg

Generelt bedes du og klassen være opmærksom på, at vi befinder os på en arbejdsplads. Det betyder at der kan være igangværende arbejde, som vi skal tage hensyn og holde afstand til. 

Hvis I ønsker at spise madpakker el. lign. i forbindelse med rundvisningen bedes I oplyse det når I booker besøget.

Under besøget er det vigtigt, at læreren danner bagtrop og følger op på de sidste elever, så vi forbliver samlede. Vi forventer, at læreren medvirker til, at besøget forløber efter de instrukser, som rundviseren giver om sikkerhed og hygiejne.

På vandværker

På vores vandværker er der høje krav til sikkerhed og hygiejne for at kunne sikre en høj drikkevandskvalitet. Derfor er det vigtigt, at I følger disse anvisninger:

  • Under rundvisningen skal alle bruge de blå overtrækssko, som findes ved indgangen til vandværket.
  • Det er ikke tilladt at åbne lågerne til vandet.
  • Det er kun tilladt at tage foto af vandbehandlingen på værket, ikke af bygningernes tekniske løsninger, adgangsforhold mv.

På renseanlæg

Et renseanlæg kan være en farlig arbejdsplads, så derfor er det vigtigt at følge nedenstående anvisninger:

  • Kravl aldrig op og løb ikke rundt på anlægget, og gå kun derhen, hvor guiden anviser.
  • For at undgå smitte, bedes I så vidt muligt undgå at røre ved hegn, anlæg, maskiner mv. samt huske at vaske hænder, når I forlader renseanlægget. Vi har inddelt anlægget i rød, gul og grøn zone som hjælper med at orientere sig på anlægget.
  • Det er ikke tilladt at spise på anlæggets område. Dog har vi rene områder, hvor I efter aftale kan spise medbragt mad.