Publiceret: 07. sep. 2022

Som de første i Danmark: Betonrør uden cement sparer over 50 % CO2

Strandvejen Cykel Hero

Betonproducenten IBF barberer mere end 50 % af CO2-udslippet fra betonrør ved at droppe cement. Aarhus Vand er første kunde til de klimavenlige rør, der direkte kan erstatte traditionelle betonrør.

Den danske betonproducent IBF lancerer nu en klimavenlig nyhed til bygherrer og entreprenører i form af betonrør, der er fremstillet helt uden brug af cement. Rørene mere end halverer CO2-aftrykket sammenlignet med almindelige betonrør, og resultatet er opnået uden at gå på kompromis med styrke, mål, modstandsdygtighed over for slitage og udvaskning af skadelige stoffer fra rørene.

Den første kunde til de cementfrie betonrør er forsyningsvirksomheden Aarhus Vand, der leverer drikkevand og håndterer spildevand for 350.000 privat- og erhvervskunder i Aarhus-området. En ny strækning på 600 meter med de cementfrie betonrør står nu færdig på Lykkesholms Allé i Aarhus-bydelen Viby.

Produktet Geoprime®, der erstatter cement som bindemiddel, kommer fra den finske leverandør Betolar og er baseret på højovnsslagge - et restprodukt fra stålproduktion. Dermed taler produktet også ind i en større, global tendens om cirkulær økonomi.

"Det er generelt en udfordring at reducere CO2-udledningen i anlægsarbejdet, fordi der benyttes mange store, dieseldrevne maskiner og beton, som har et højt CO2-aftryk. De cementfrie betonrør fra IBF er en nyhed, som understøtter hele den bevægelse, Aarhus Vand er inde i for at reducere vores CO2-aftryk. Det er et meget velkomment bidrag," siger Morten Østergaard Nielsen, projektchef i Aarhus Vand.

”IBF er den førende producent og distributør af beton i Danmark og kan levere løsninger inden for flere forskellige områder. Vi er meget glade for at samarbejde med dem på det danske marked. IBF viser, at de er med helt i front med lancering af klimavenlige løsninger på det danske marked og har integreret dette fuldt ud i deres strategi," siger Janne Rauramo, Head of EMEA i Betolar Plc.

Cementproduktion udleder CO2

Cement har historisk set været en uundværlig ingrediens i opskriften bag beton, hvor det fungerer som bindemiddel i blandingen af sand, sten og vand. Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) står cementindustrien for omkring 7% af den globale CO2-udledning.

Hos Aarhus Vand rammer de cementfrie betonrør lige ned i forsyningsvirksomhedens målsætning om at opfylde FN's 17 Verdensmål, hvor tiltag på klima- og miljøområdet er i højsædet. Aarhus Vand arbejder bl.a. med klimasikring af fælleskloakerede områder, hvor regn og spildevand i dag løber i de samme rør, men fremover skal skilles ad i separate ledninger. Det skal forhindre blandingen af regnvand og rå spildevand i at løbe over og ud i naturen ved kraftig regn og skybrud. Klimasikringen kræver, at der bliver lagt nye betonrør i jorden.

"Vi arbejder med en strategi, hvor vi nogle steder leder regnvand på overfladen i stedet for i rør under jorden for at mindske CO2-aftrykket. Men mange steder er vi stadig nødt til at lægge nye rør i jorden, og projektet med de cementfrie betonrør viser, at vi kan opnå en konkret og ikke uvæsentlig CO2-besparelse," siger Morten Østergaard Nielsen.

Sparer over 50% CO2

Der findes endnu ingen EU-standard for cementfri beton, men med hjælp fra uafhængige testinstitutioner har IBF fået dokumentationen af de nødvendige krav til betonrørene på plads. Derfor kunne Aarhus Vand hurtigt træffe beslutningen om at sætte gang i projektet.

CO2-besparelsen med de cementfrie rør er mere end 50% sammenlignet med betonrør med cement, fortæller Jesper K. K. Bang, der er ingeniør og afdelingschef i IBF.

"Det er super, at Aarhus Vand vælger at gå forrest med det her projekt. Vi har lagt mange timer og penge i udviklingen af de cementfrie betonrør, som vi er meget stolte af og virkelig tror på. Lige nu er rørene lidt dyrere end almindelige betonrør, men i takt med stigende efterspørgsel forventer vi, at prisen bliver konkurrencedygtig," siger Jesper K. K. Bang.

Gul nuance afslører forskel

For IBF medfører de cementfrie betonrør ikke de store ændringer i produktionen af rørene, og på overfladen er det da næsten heller ikke til at skelne dem fra et almindeligt betonrør. Helt usynlig er den klimavenlige forandring dog ikke, for rørene har en let gullig farvenuance og bliver desuden påtrykt teksten IBF Eco2, som er navnet på betonvirksomhedens linje af produkter med en CO2-reduktion på mindst 50%.

Heller ikke for den udførende entreprenør Arkil, der har lagt rørene i diameter Ø500 og Ø600 i jorden på Lykkesholms Allé, er der ændret noget i forhold til at arbejde med traditionelle betonrør. Byggeleder Flemming Holm fra Arkil har selv medvirket aktivt til at få projektet sat på skinner, og for ham er det et stort plus, at anlægsarbejdet kan gøres mere klimavenligt uden at skulle ændre på arbejdsprocesserne.

"Bortset fra farven er der ingen forskel overhovedet på at opbevare og lægge de cementfrie betonrør. De kræver ingen ekstra uddannelse eller instruktion, så det er egentlig bare at gå i gang med at lægge dem i jorden," siger Flemming Holm.