Publiceret: 21. nov. 2021

Klimatilpasning skal danne kilometerlang grøn rute gennem Åbyhøj

Klokkervej Klimatilpasning Åbyhøj
Regnvandssø ved Klokkerparken i Åbyhøj med bænke og opholdsarelaer.

En ny blågrøn kile skal forhindre oversvømmelse af Åbyhøj, når de store regnmængder lægger pres på kloaksystemet. Kilen skal blive et grønt åndehul for områdets beboere.

Anlægsarbejdet til en ny grøn oase i Åbyhøj er netop gået i gang. Som en del af Aarhus Vands arbejde med at adskille regnvand og spildevand bliver der flere steder også lavet klimatilpasning over jorden, som skal give mere herlighedsværdi til beboerne i området.

Nu bliver der etableret en blågrøn kile, der løber fra Klokkerparken i nord til Aarhus Å i syd. Det er en 2,5 km lang strækning, som bliver mere grøn og våd, så udearealerne i Åbyhøj kan rumme meget mere vand, når ekstreme regnskyl truer med at oversvømme udsatte kældre og fælles værdier. 

Det giver så god mening at kigge på, hvordan vi kan gøre klimatilpasningen til et aktiv, der giver noget ekstra tilbage til borgerne. Vi har allerede set, hvordan det sammenhængende stræk med klimaløsninger i Riisvangen i Aarhus Nord ikke alene håndterer problemet med vand, men også har løftet hele udtrykket i området og gjort udearealerne mere attraktive at opholde sig i. Den model skal komme flere borgere til gode, og nu går vi i gang i Åbyhøj. Målet er, at kilen bliver områdets nye grønne vartegn.
- Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Ruten kommer til at løbe forbi Åby Bibliotek, Silkeborgvej og videre til Åby Park, så de forskellige hotspots bliver bundet bedre sammen. Kilen er et samarbejde mellem Teknik og Miljø og Aarhus Vand.

Flere planter, træer og plads til ophold

Første projekt i den blågrønne kile er ved Klokkervej, hvor de to ældre regnvandsbassiner og det grønne areal med boldbane nord og syd for Klokkervej omdannes til et forbedret rekreativt areal. Her kommer der i stedet to nye regnvandssøer, nye stiforbindelser, bordbænkesæt til ophold, fitnessredskaber, ny beplantning og et vådt område med bynatur. Projektet forventes at stå færdigt ved årets udgang.

Vi bliver stadig flere og flere borgere i Aarhus, og udviklingen af byen går stærkt. Derfor er det også afgørende, at vi hele tiden tænker natur og grønne områder ind, hvor vi kan. At vi så samtidig løser én af de store udfordringer med stigende vandmængder, er ren win-win.
- Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Den 2,5 km lange kile etableres i etaper og forventes at være klar i 2029. Projektet er en udmøntning af klimavisionen for Åbyhøj, som er blevet til i tæt samarbejde med fællesråd og borgere.

Planerne for klimatilpasning på den sidste del af strækningen er forberedt sådan, at der kan indgå en eventuel tunnel under Silkeborgvej til bløde trafikanter. Byrådet kan således senere træffe beslutning om finansiering af tunnelen, som ligger mange Åbyhøj-borgere på sinde.