Publiceret: 13. maj 2024

Erhvervsminister Morten Bødskov besøgte Aarhus Vand

Besøg Af Morten Bødskov
Erhvervsminister Morten Bødskov, Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher og CEO Karina Topp. Foto: Maja Mohr Mortensen

Et besøg af Erhvervsminister Morten Bødskov bød på dialog om, hvordan vi udnytter Midtjyllands momentum som epicenter for udvikling af dansk vandteknologi. Aarhus Vand sætter i den forbindelse egen infrastruktur i spil og tilbyder test og demonstration.

Erhvervsminister Morten Bødskov besøgte i dag Aarhus Vand. Han ønskede en dialog om, hvordan danske virksomheder inden for vandteknologi både kan øge eksporten og samtidig også bidrage til at løse globale vandudfordringer.

Afsættet for besøget var et partnerskabsmøde i Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi, hvor Water Valley Denmark var værter og har ydet en stor indsats for den positive relation med erhvervsministeriet.

”Danmark er i front på vand” lyder det fra Morten Bødskov

I en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet lyder det, at klimaforandringer og konsekvenser som tørke og oversvømmelser giver udfordringer, som danske virksomheder kan bidrage til at løse.

Morten Bodskov Fotograf Steen Brogaard
Danmark er i front på vand. Vi har nogle af verdens mest innovative virksomheder, der hver dag leverer løsninger til globale udfordringer. I Midtjylland har vi skabt et epicenter for udviklingen af vandteknologi. Det momentum skal vi udnytte. For udlandet ser allerede til Danmark for grønne løsninger, og her er vandteknologi ingen undtagelse. Derfor skal vi fortsætte de gode takter, så danske virksomheder fortsat kan skabe morgendagens løsninger, der kan eksporteres til resten af verden og markere dansk vandteknologi på den globale scene.
- Morten Bødskov, Erhvervsminister (foto: Steen Brogaard)

Som en mulighed for at skabe innovation blev ministeren hos Aarhus Vand præsenteret for Living Labs som et koncept, hvor virksomheder kan afprøve en teknologi i eksisterende infrastruktur hos Aarhus Vand.

Aarhus Vand fortalte om sit bidrag til innovation og vækst

Hos Aarhus Vand blev ministeren budt velkommen af Karina Topp, CEO, Aarhus Vand og Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Aarhus Vand. Han fik en rundvisning i domicilet, hvor der var indlagt flere stop, som bød på temaer omkring Aarhus Vands bidrag til innovation og vækst.

Og derfor var det meget nærliggende at begynde med udstillingen om Aarhus ReWater i foyeren.

Som en del af det nye renseanlæg vil Aarhus Vand skabe et Living Lab, hvor udvikling af nye måder at udnytte ressourcer i spildevandet eller måder at reducere klimagasser bliver omdrejningspunktet for virksomheders og startups innovation omkring spildevand.

Fra tagterrassen rettede ministeren blikket mod et Living Lab på drikkevand

Herefter satte delegationen det lange ben foran og gik op på tagterrassen på 3. sal, hvor ministeren kunne rette blikket mod syd. Her har Aarhus Vand et Living Lab på drikkevand (Water Living Lab), som giver mulighed for at teste og demonstrere løsninger i et område med 17.000 husstande og 415 km vandledning. Dette Living Lab blev i sin opstart støttet af Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi.

Karina Citat
Vi er glade for den opmærksomhed som Erhvervsministeren med sit besøg giver vores arbejde med at bidrage til en udvikling af dansk vandteknologi. Ved at give danske virksomheder adgang til vores infrastruktur i form af Living Labs ønsker vi at fremme innovation som f.eks. reducerer vandspild til glæde for vores kunder.
- Karina Topp, CEO, Aarhus Vand.

En ny lækagebane blev præsenteret

Fra taget af Aarhus Vand kunne Morten Bødskov også skimte en ny lækagebane, som er ved at blive anlagt. Formålet med banen er træning af fremtidens vandoperatører i at finde lækager. Lækagebanen var også omdrejningspunktet for en udstilling i kælderen, hvor virksomheder, som har bidraget med teknologi til banen, Grundfos, Kamstrup, AVK og HeyPipe, udstillede deres løsninger.