Publiceret: 21. jun. 2023

Aarhus Vand henter ny administrerende direktør i egne rækker

Karina Topp CEO Aarhus Vand

Lars Schrøder går på pension efter 14 år ved roret som administrerende direktør i Aarhus Vand. Ny direktør bliver fra 1. november Karina Topp, som kommer fra en stilling som divisionsdirektør samme sted.

Det bliver Karina Topp, 49 år, der skal løfte arven efter Lars Schrøder og som administrerende direktør stå i spidsen for at udvikle Aarhus Vand og sikre, at en række store projekter kommer sikkert i havn. Det gælder ikke mindst etableringen af Aarhus ReWater, hvor ambitionen er at skabe verdens mest ressourceeffektive renseanlæg, der skal stå klar i 2030.

Karina Topp er uddannet diplomingeniør med specialisering i miljø og anlæg, og hun har derudover efteruddannelser inden for bl.a. innovation, ledelse og bestyrelsesarbejde. Hun har 25 års erfaring i vandbranchen og 15 års erfaring med ledelse, heraf de seneste 10 år med en ledende rolle i Aarhus Vands strategiske og organisatoriske udvikling. Siden 2019 har hun været divisionsdirektør og medlem af direktionen. Hun har herigennem opnået en indgående indsigt i selskabets kultur, drift, udfordringer og de strategisk betydende udviklingsprojekter.

Indadtil i organisationen er hun kendt for sin tillidsbaserede lederstil og for at lægge høj vægt på at være fysisk synlig og tæt på sine ledere og medarbejdere. Hun har fokus på sikker styring og en velfungerende drift, men i høj grad også på resultatskabelse som en bærende værdi og forudsætning.

Så det er en særdeles erfaren direktør, der sammen med direktionen, bestyrelsen og de 230 medarbejdere skal udvikle Aarhus Vand til et internationalt førende vandselskab. Det er ambitiøst, og derfor er bestyrelsesformand i Aarhus Vand, Flemming Besenbacher, også glad for, at valget er faldet på netop Karina Topp. Han siger:

”Jeg ser Aarhus Vand som et af de mest innovative vandselskaber i Danmark, der langt bedre end de fleste leverer rent drikkevand og renser spildevand til gavn og glæde for aarhusianerne, Aarhus og miljøet. Og Aarhus Vand er allerede en inspirationskilde for mange byer og samfund rundt omkring i verden, når det kommer til, hvordan det ideelle vandselskab ser ud og arbejder.

Karina Topp har en stor andel i at have bragt Aarhus Vand i denne gunstige position, og hun har ambitionerne, visionerne og kompetencerne til at forløse potentialet. Hun er en resultat- men også procesorienteret leder, der er meget opmærksom på at holde ”den røde tråd” i alt, hvad hun gør og igangsætter. Hun kommer med stærke vandfaglige kompetencer og lang erfaring med ledelse i en virksomhed med en markant udviklingsdagsorden.

Jeg er sikker på, at hun er den rigtige til at agere fagligt fyrtårn og til at stå i spidsen for, at strategisk udvikling og organisationens følgeskab går hånd i hånd. Det er vigtigt, at den eksisterende stærke kultur og gode trivsel bevares og udvikles i et samspil med hele organisationen og bestyrelsen. Det er Karina Topp garant for.”

Blandt de store opgaver, der venter Karina Topp, er ansvaret for at sikre, at Aarhus Vand bliver energi- og CO2-neutral i 2030, at selskabets nye kommende ressourceanlæg, Aarhus ReWater, står klar - også i 20230, og at selskabet styrker sin position nationalt og internationalt. Karina Topp siger om dette:

”Jeg har et stort, bankende hjerte for Aarhus Vand og for vandbranchen, og jeg ser frem til at stå i spidsen for, at Aarhus Vand styrker sin position yderligere i den bæredygtige omstilling inden for vand, klima, energi og ressourceeffektivitet. Vi står i Danmark og i verden over for nogle meget store udfordringer i form af klima-, biodiversitets- og energikrise, som kalder på et Aarhus Vand, der går forrest og tager ansvar. Jeg vil som administrerende direktør tegne en tydelig fremtid med klare prioriteter, en ambitiøs retning og markante aftryk lokalt såvel som internationalt.”
CEO KT (2)
Karina Topp og bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, da den nye CEO blev annonceret i Aarhus Vand.

Med Karina Topp får Aarhus Vand en administrerende direktør, som er kendt og vellidt i branchen. Hun kom i 2022 ind i bestyrelsen i vandsektorens brancheforening, Danva, med det højeste antal personlige stemmer, og hun har derudover en række tillidsposter inden for vand, ledelse og byggeri.

Hun er en særdeles udviklings, - og strategisk orienteret leder med et meget stærkt blik på partnerskaber og dets muligheder. Hun har de seneste syv år stået i spidsen for det offentligt-private partnerskab Vandpartner. Her har hun været stærkt medvirkende til at opnå markante effektiviseringer og økonomiske gevinster inden for fornyelse af vand- og spildevandsledninger. Det er sket ved at gentænke den traditionelle aftale- og samarbejdsstruktur samt opbygge en innovationskultur inden for branchen, og hun modtog procesprisen ved Building Awards i 2018 på vegne af Vandpartner.

Karina Topp tiltræder som administrerende direktør i Aarhus Vand d. 1. november 2023.

 

For yderligere information, kontakt:

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Aarhus Vand, tlf. 2338 2204, e-mail: flemming@besenbacher.dk