Publiceret: 07. sep. 2020

Aarhus Vand går all in på FN’s verdensmål

Mars Lystbådhavn Large

Aarhus Vand tager nu skridtet videre i forhold til bæredygtighed og bliver det første vandselskab i verden, der er certificeret inden for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Publiceret 7. september 2020

Marselisborg Renseanlæg, der ejes og drives af Aarhus Vand, er blandt verdens mest bæredygtige renseanlæg. Anlægget er udviklet fra at være en enorm energisluger til i dag at producere dobbelt så meget energi, som det bruger på at rense spildevandet fra aarhusianerne. Energien sendes ud som grøn el og varme til forbrugerne.

Aarhus Vand udvinder også fosfor af spildevandet på anlægget, som sælges og bruges som recirkuleret gødning. Vandselskabet står, udover at producere drikkevand og håndtere spildevand, også for grundvandsbeskyttelse, forbedring af vandmiljøet og en lang række klimatilpasningsprojekter i kommunen. Fælles for opgaverne er, at bæredygtighed og cirkulær økonomi spiller en stor rolle, og selskabet har en ambition om at være helt energi- og CO2-neutral i 2030.

Fokus på bæredygtighed

Denne ambition kræver et markant fokus på bæredygtighed i alle dele af selskabet og i hele produktionskæden, og derfor tager Aarhus Vand nu skridtet fuldt ud og er som det første vandselskab i verden blevet certificeret inden for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det betyder, at selskabet bliver målt og vejet på, om man nu også er så bæredygtige, som man siger. Og selskabet skal føre bevis for, at man lever op til FN’s verdensmål på en række områder, der er centrale for Aarhus Vands virke. Det gælder verdensmålene 6 – rent vand og sanitet, 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund, 13 – klimaindsats og 17 – partnerskaber for handling.

For hvert af disse fire verdensmål har Aarhus Vand opstillet en række delmål, som alle kræver aktiv handling og løbende opfølgning. I denne uge har Det Norske Veritas så trawlet organisationen igennem på kryds og tværs og fået dokumentation for, at der er handling bag ordene. Det er nu mundet ud i en certificering, som CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, er meget stolt af.

Certificering er kvalitetsstempel

”Certificeringen som et selskab, der gør en stor og vigtig indsats for miljøet og for, at Aarhus skal være en attraktiv kommune at bo i, betyder virkelig meget for os. Det er et bevis på, at vi gør det godt i forhold til FN’s verdensmål, og at vi har ambitioner om at gøre det endnu bedre. Det er samtidig et kvalitetsstempel, der har værdi i forhold til at tiltrække nye medarbejdere og samarbejdspartnere. Det betyder også noget for vores internationale engagement, for verdensmålene er i den grad kommet på den globale dagsorden"
- Lars Schrøder, CEO Aarhus Vand

Han påpeger, at certificeringen betyder, at Aarhus Vand vil stille krav til samarbejdspartnere og leverandører om, at de også arbejder aktivt for FN’s verdensmål og bidrager til en bæredygtig udvikling. Det betyder, at bæredygtighed og cirkulær økonomi er vigtige parametre i de projekter, Aarhus Vand står over for, for eksempel med etablering af et nyt domicil og Aahus Rewater, der i 2028 skal erstatte Marselisborg Renseanlæg.