Publiceret: 22. sep. 2021

Aarhus skal være bedre rustet mod ekstremregn

Aarhus Å, Oversvømmelse

Aarhusianerne og deres hjem skal være bedre beskyttet mod de voldsomme regnmængder, når vejret viser tænder. Teknik og Miljø og Aarhus Vand vil samarbejde om at lave endnu mere klimatilpasning.

Klimaforandringerne gør det nødvendigt at fortsætte klimatilpasningen af Aarhus. Og det er vigtigt, at det sker i et parløb mellem kommune og vandselskab. Det er denne samarbejdsaftale med til at sikre, og derfor har den stor betydning for byen
- Lars Schrøder, Adm. direktør i Aarhus Vand

Flere og kraftigere skybrud, højere vandstand og hyppige stormfloder. Det er dén virkelighed, aarhusianere og borgere verden over ser frem mod som følge af klimaforandringerne.

Nu har landets vandselskaber fået mulighed for at samarbejde om klimatilpasningsprojekter, der håndterer mere end almindelig hverdagsregn. Aarhus Vand og Teknik og Miljø har indgået en formel aftale, der skal realisere endnu flere projekter, som kan beskytte borgerne mod skybrud og ekstremregn.

Kortlægning skal udpege nye projekter

Teknik og Miljø og Aarhus Vand går nu i gang med en kortlægning, der skal afklare, hvor kommende klimatilpasningsprojekter vil give mest værdi.
Det kan f.eks. blive relevant at kigge på Vesterbro Torv, der skal gentænkes fuldstændig som en plads midt i byen. Området ligger lavt og vil kunne bruges til opsamling af regnvand, der kommer løbende fra Hjortensgade og Langelandsgade, så det forsinkes og ledes hen, hvor det ikke gør skade.

Læs hele nyheden her