Publiceret: 16. nov. 2022

Nyt strategisk samarbejde mellem Investo Capital og Aarhus Vand skalerer nye virksomheder inden for vandområdet

Investocapital Dec2022 Medium
Henrik Lundum, CEO i Investo Capital og Mads Bayer, CFO i Aarhus Vand

Investo Capital og Aarhus Vand har netop indgået et strategisk samarbejde, der skal sikre vækst af nye, konkurrencedygtige virksomheder, der udspringer af et videnstungt og professionaliseret innovationsmiljø omkring Aarhus Vand.

Det faktum, at Aarhus Vand er engageret i udvikling af unge virksomheder med teknologibaggrund og har fokus på bæredygtige løsninger, matcher perfekt med Investo Capital, som gennem et nyt strategisk samarbejde med Aarhus Vand kan hjælpe lovende virksomheder til at blive succesfulde internationale virksomheder gennem videreudvikling af unikke teknologier, der muliggør besparelser og mere bæredygtige løsninger i fremtiden. 

Med aftalen skabes dermed et nyt potentiale for at bringe unge watertech-virksomheder videre med deres bæredygtige løsninger. De løsninger, som Aarhus Vand indtil videre har været med til at udvikle, omfatter bl.a. sensorer i afløbssystemet, bæredygtig teknologi til fjernelse af svovlbrinte og dronebaseret skanning af spildevands- og regnvandsbassiner.

 

Viby Renseanlæg Drone Textvisual Aarhusvand
Aarhus Vands renseanlæg Marselisborg

Nye løsninger til vandkredsløbet

Investo Capital har tidligere i 2022 investeret i virksomheden Dryp. Dryp er en watertech-startup, der også udspringer fra blandt andre Aarhus Vand, og som bringer nye datadrevne digitale løsninger ud til vandsektoren ved at integrere og analysere data fra vandkredsløb – især inden for håndtering af regn- og spildevand.

Investo ser frem til som aktiv investor at bidrage til at kommercialisere ny teknologi inden for vandkredsløb, hvilket er Aarhus Vands fokusområde. Sammen vil vi kunne gøre udviklingen af nye løsninger inden for vandkredsløb endnu bedre. Det er et utrolig relevant område, og som borgere afhænger vores fremtidige adgang til vand ganske enkelt af ny teknologi, der modnes og bringes i markedet, siger Henrik Lundum, CEO i Investo Capital. 

I Aarhus Vand ser vi frem til et tæt samarbejde med Investo Capital omkring unge watertech virksomheder, som i dette partnerskab kan få adgang til ressourcer, kompetencer og kapital.
- Mads Bayer, CFO Aarhus Vand
Drypsensor Textvisual Aarhusvand
Sensor fra watertech-startup'en Dryp

Samarbejde giver udvikling

I Aarhus Vand ser vi Investo Capital som en meget visionær investor i startup virksomheder med innovativ teknologi. Selskabet indgår i en aktiv, fælles proces med at udvikle virksomheder til at kunne skabe forretning, der kan skaleres internationalt. I Aarhus Vand ser vi frem til et tæt samarbejde med Investo Capital omkring unge watertech virksomheder, som i dette partnerskab kan få adgang til ressourcer, kompetencer og kapital, siger Mads Bayer, CFO i Aarhus Vand.

Det indgåede samarbejde mellem Aarhus Vand og Investo Capital kan blive en stor fordel for udvikling af en bæredygtig fremtid inden for vandområdet. Aarhus Vand har en dyb viden og kompetence inden for vandkredsløb og derudover fokus på innovation og partnerskaber. Aarhus Vand er en del af Water Valley Denmark, som med mange store og erfarne aktører samler udvikling og innovation af bæredygtige og mere effektive løsninger til vandindustrien. I denne sammenhæng er det meget værdifuldt at samarbejde med en parter som Investo Capital, som arbejder med koblingen mellem teknologi, end user og udviklingen af unge virksomheder til at udnytte deres fulde potentiale som internationale anerkendte virksomheder, siger Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Aarhus Vand.

 

Vil du vide mere?

For yderligere information, kontakt venligst:
Mads Bayer, CFO Aarhus Vand tlf. 8947 1110, e-mail mba@aarhusvand.dk Henrik Lundum, CEO, Investo Capital, tlf. 2969 5542 e-mail hlu@investo.dk