Publiceret: 31. aug. 2022

Nye er nomineret til stor byplanspris

Aarhuscity Drone Aros Hero

Den grønne og innovative by Nye nord for Aarhus er skabt i tæt samarbejde mellem Tækker Group, Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Projektet og aktørerne bag er blevet nomineret til Byplanprisen 2022 for at vise vejen for fremtidens bæredygtige samfund.

Ejendomsudvikleren Tækker Group har sammen med Aarhus Kommune og Aarhus Vand skabt noget særligt nord for Aarhus. Nye, hedder byen, der fortsat er ved at blive til på det, der førhen var marker. Nu er de tre centrale aktører bag Nye, Tækker Group, Aarhus Kommune og Aarhus Vand blevet nomineret til den anerkendte Byplanpris 2022, som uddeles af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.

Tækker Group, Aarhus Kommune og Aarhus Vand er med Nye nomineret for at skabe ”et af de mest innovative byudviklingsprojekter i Danmark” og for en ”innovativ og visionær plan, der viser konkrete veje for fremtidens bæredygtige bysamfund”.

Det er Jørn Tækker, direktør i og ejer af Tækker Group, der er idémand og udvikler bag Nye. Byen er en drøm, der bliver til virkelighed, forklarer Jørn Tækker.

”Nye er en helt ny måde at tænke by på. I Nye har vi gennem alle årene haft vores primære fokus rettet mod livet og landskabet mellem boligerne frem for de enkelte bygninger i sig selv. Det er på den måde lykkedes for Nye på et meget tidligt stadie i byens udvikling at skabe byliv, nærhed og en masse spirende fællesskaber og relationer på tværs af bebyggelser. Planlægningsmæssigt har vi løbende trådt mange nye stier, og vi sætter derfor rigtig stor pris på det tillidsfulde samarbejde, vi har med Aarhus Kommune og Aarhus Vand,” siger Jørn Tækker.

I Aarhus Kommune er forvaltningschef Luise Pape Rydahl naturligvis både glad og stolt over nomineringen.

”Nye beviser, hvordan tæt og grundigt samarbejde kan skabe et samfund baseret på bæredygtige principper og fremtidssikre løsninger. Byen symboliserer innovation, fællesskab og grønne værdier, som gør den attraktiv for mange. Nye indbyder til et moderne liv, hvor aktiviteter, lokalt engagement, godt naboskab og grøn mobilitet går op i en højere enhed. Jeg er stolt af det, vi sammen har skabt, og jeg er rigtig glad for, at vores indsatser bliver anerkendt med en nominering til Byplanprisen,” siger Luise Pape Rydahl.

I Aarhus Vand deler de samarbejdspartnernes begejstring. I Nye har Aarhus Vand skabt en løsning, der sikrer balance i vandet i form af et rensenetværk til sekundavand, der gør det muligt at genbruge regn- og overflade vand fra området til toiletskyl og tøjvask. På den måde kan byen reducere forbruget af drikkevand med 40 %, forklarer direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder.

”Projektet i Nye markerer et vigtigt skifte i måden at håndtere vand på, og det helt særlige er, at man allerede ved etableringen af byen har tænkt vandhåndtering, regnvandsressourcer og klimatilpasning ind i én samlet løsning. På den måde håndterer vi hele vandets kredsløb og sikrer en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne. Samtidig er byen designet til at kunne håndtere og rumme de voldsomme skybrud, vi oplever som følge af klimaforandringerne. I dansk sammenhæng er det den første løsning af sin art,” siger Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand.

Vinderen af Byplanprisen 2022 afsløres på årets Byplanmøde d. 6. oktober i Sønderborg. De øvrige nominerede til årets pris er Tønder Kommune for Tøndermarksinitiativet og byomdannelser i Højer samt Høje Taastrup C P/S for Høje Taastrup C.

Om Byplanprisen

Byplanprisen er hvert år siden 1996 blevet tildelt en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer.

Kontakt

Jørn Tækker, direktør og ejer, Tækker Group, 86 19 18 44
Luise Pape Rydahl, forvaltningschef, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, 41 87 24 00
Lars Schrøder, direktør, Aarhus Vand, 89 47 11 00