Publiceret: 12. dec. 2022

På vej mod nye mål i Indien

På spildevandsanlæggene og i vores samtaler med de lokale operatører, handler det i høj grad om at give dem [...] indsigt i alle mulighederne i et anlæg, og hvordan man gør processerne effektive og rationelle
- Peter Fischer-Jensen, projektchef
Indien Peterfischer Large
Peter Fischer-Jensen viser vores indiske samarbejdspartnere rundt på vores anlæg

Sammen med Aarhus Kommune har vi hos Aarhus Vand et myndighedssamarbejde med byen Udaipur i Indien. Her har vi siden 2016 arbejdet tæt sammen med lokale virksomheder og aktører. Senest i marts har vores projektchef, Peter Fischer-Jensen og procesingeniør, Ditte Marie Hansen været på besøg og udvekslet nye bæredygtige idéer inden for spildevand.

Spildevandssektoren er under omstilling både i Danmark og Indien. Hvor vi i Danmark efterhånden har størst fokus på nye muligheder for at genindvinde ressourcer og skabe klimaneutrale kredsløb, koncentrerer man sig primært i Indien om rensning og bedre beskyttelse af vand og miljø.  

Selvom perspektiverne er forskellige, har de seneste seks år dog vist, at der er masser at tage med for begge parter. Man får i selve mødet åbnet døre til ny viden og nye måder at gøre ting på. For Peter og Ditte var det også stort endelig at komme afsted og se forholdene på egen hånd efter, at Covid-19 havde sat bremseklodserne i flere gange.

Indien Goa Mynsam Textvisual Aarhusvand

Det giver noget ekstra at mødes ansigt til ansigt

Det var svært at holde momentum på projektet under Covid-19, men det havde alligevel også sine fordele, bekræfter Peter og Ditte. Begge er enige om, at besøget er blevet langt mere frugtbart af de indledende snakke online på Microsoft Teams. Peter siger:

”Det gav en helt anden indgangsmulighed for os, da vi omsider kom derned, at vi havde snakket med de forskellige folk på forhånd. Vi vidste, hvem de var, og præcis hvilke udfordringer, de stod med. Og de vidste, hvem vi var. Der var samtidig skabt nogle gode forventninger til hinanden, og det betød meget, at ballonen endelig kunne få lov til at sprænge.”

Som de begge lægger vægt på, gjorde selve tilstedeværelsen af Aarhus Vand en forskel og skabte en mærkbar interesse hos både eksisterende og nye samarbejdspartnere i Indien.

Vi bidrager med viden, indsigt og perspektiver

Det tætpakkede program bragte ikke bare Ditte og Peter til flere spildevandsanlæg i Udaipur, som er kendt som Indiens Venedig, men også til anlæg i millionbyerne, Delhi og Jaipur. Derimellem var der besøg på de tekniske universiteter, Vidya Bhavan Polytechnic og Malaviya National Institute of Technology. Her blev der holdt foredrag og sat gang i spændende diskussioner med professorer og studerende om klimamål og genanvendelse af spildevand. Peter tilføjer:

”Alle steder bidrager vi med viden og perspektiv. På spildevandsanlæggene og i vores samtaler med de lokale operatører, handler det i høj grad om at give dem det store billede; det vil sige indsigt i alle mulighederne i et anlæg, og hvordan man gør processerne effektive og rationelle.” 

Ditte supplerer:

”Vi er frontløbere i Danmark på vandområdet. Af samme grund forklarer vi, hvordan vi gør tingene herhjemme – også rent lovgivningsmæssigt. Det er vigtigt at få operatører såvel som politiske beslutningstagere til at se de gode og nye veje. I Danmark har vi igennem spildevandsafgift et økonomisk incitament for lavere udløbsresultater end de udledningstilladelser, der ligger. I Indien er der kun et krav om, at de kan overholde deres udledningstilladelser og på den måde er der ikke noget incitament for at gøre det bedre end kravene.”

 

Vi bliver til gengæld klogere på, hvordan man bliver nødt til at tænke og handle, når muligheder er begrænset. Det er god læring – også i forhold til kommende internationale projekter
- Ditte Marie Hansen, procesingeniør

Klar på den globale dagsorden: Bedre miljø med smartere løsninger

En af de vigtigste spørgsmål på den globale dagsorden er, hvordan vi får bidraget til et bedre miljø med nogle smartere og mere effektive løsninger. Og her er der ingen tvivl om, at moderne spildevandsanlæg sammen med en lovgivning, der understøtter den grønne omstilling, kommer til at spille en stor rolle. Eksempelvis får vi ekstra tillæg til vores elproduktion, fordi det er grøn strøm. Om lidt kommer der afgifter på lattergas, som driver anlæg til at gøre det bedre. At vi som Aarhus Vand får formidlet til verden, hvad det moderne spildevandsanlæg kan, er helt afgørende. Ditte siger:

”Vi har fortalt om, hvad vi gør i Danmark i forhold til grøn omstilling og ressourcegenanvendelse.  En udfordring i forhold til Indien er, at noget skaber en økonomisk gevinst i Danmark, ikke nødvendigvis er det samme i Indien. Derfor kan de ikke direkte gøre det samme som vi har gjort, men de kan lade sig inspirere og undersøge om det er en mulighed. Vi bliver til gengæld klogere på, hvordan man bliver nødt til at tænke og handle, når muligheder er begrænset. Det er god læring – også i forhold til kommende internationale projekter.”

Peter Fischer-Jensen og Ditte Marie Hansen ser en næsten uvurderlig værdi i disse samarbejder. Gennem besøg, dialog og udveksling af idéer, kan der løbende skabes nye mål for bæredygtig brug af verdens vandressourcer.

Læs mere om hvordan det er at arbejde hos Aarhus Vand