Publiceret: 12. dec. 2022

Vandværket Fastrup Mark A.M.B.A.

Kontakt

Se hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til dit vandværk.

Vandværket Fastrup Mark tlf. 70 23 83 55.

E-mail: fastrupmarkvandvaerk@gmail.com 

 

Priser

Her kan du se Vandværket Fastrup Mark A.M.B.A.'s priser.

Vand, pris pr. m³                   11,88 kr. inkl. moms

Vandafgift til staten                 7,96 kr. inkl. moms

Fast målerafgift pr. år          775,00 kr. inkl. moms

Målerleje pr. år                    500,00 kr. inkl. moms

 

Vandkvalitet

Se vandanalyser for Vandværket Fastrup Marks her: Anlægsrapport - JUPITER (geus.dk). Når siden åbner, finder du prøveresultaterne ved at scrolle ned til afsnittet “Rentvandsprøver”. Klik på “Prøveid” for at åbne vandanalysen. 

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.