Publiceret: 12. dec. 2022

Tåstrup Vandværk

Kontakt

Se hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til dit vandværk.

Tåstrup Vandværk tlf. 28801960.

 

Priser

Her kan du se Tåstrup Vandværks priser.

Takstblad for Tåstrup Vandværk

 

Vandkvalitet

Se vandanalyser for Tåstrup Vandværk her: Anlægsrapport - JUPITER (geus.dk) Når siden åbner, finder du prøveresultaterne ved at scrolle ned til afsnittet “Rentvandsprøver”. Klik på “Prøveid” for at åbne vandanalysen. 

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.  

 

Vedtægter og referater fra generalforsamlinger

Vedtægter for Tåstrup Vandværk

Referat fra generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling 2021