Publiceret: 12. dec. 2022

Tåstrup Vandværk

Kontakt

Tåstrup Vandværk tlf. 2880 1960.

Mere information

Takstblad for Tåstrup Vandværk

 

Vedtægter for Tåstrup Vandværk

 

Taastrup Vandværk. Generalforsamling 2023 Referat

 

Referat fra generalforsamling april 2022

Vandkvalitet

Se vandanalyser for Tåstrup Vandværk

 

Når siden åbner, finder du prøveresultaterne ved at scrolle ned til afsnittet “Rentvandsprøver”. Klik på “Prøveid” for at åbne vandanalysen. 

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.