Publiceret: 12. dec. 2022

Hørslev Vandværk

Kontakt

E-mail: horslevvand@gefiber.dk

Driftsspørgsmål kan rettes til Lars Kragh Jensen tlf. 20 13 71 92.

 

Mere information

Takstblad for Hørslev Vandværk

 

Læs Hørslev Vandværks vedtægter

Vandkvalitet

Se vandanalyser for Hørslev Vandværk

 

Når siden åbner, finder du prøveresultaterne ved at scrolle ned til afsnittet “Rentvandsprøver”. Klik på “Prøveid” for at åbne vandanalysen. 

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.