Publiceret: 12. dec. 2022

Hørslev Vandværk

Kontakt

Se hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til dit vandværk.

E-mail: horslevvand@gefiber.dk

Driftsspørgsmål kan rettes til Lars Kragh Jensen tlf. 20 13 71 92.

 

Priser

Her kan du se Hørslev Vandværks priser.

Takstblad for Hørslev Vandværk.

 

Vandkvalitet

Se vandanalyser for Hørslev Vandværk her: Anlægsrapport - JUPITER (geus.dk)  Når siden åbner, finder du prøveresultaterne ved at scrolle ned til afsnittet “Rentvandsprøver”. Klik på “Prøveid” for at åbne vandanalysen. 

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.  

 

Vedtægter 

Hørslev Vandværks love af 1961