Publiceret: 20. dec. 2022

Indkøbspolitik

Kunder Mordatter Aarhusbugt Large Aarhusvand

Få et overblik over Aarhus Vands indkøbspolitik, dets formål og hvordan indkøbspolitikken bidrager til vores vision, mission, bæredygtighed samt Code of Conduct.

Formål

Denne indkøbspolitik omfatter alle indkøb i Aarhus Vand. Den skal være med til at sikre at alle indkøb sker i henhold til gældende lovgivning og udbudsdirektiver, samt understøtter Aarhus Vand i at opfylde det erklærede formål:

Aarhus Vand skaber sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten

Aarhus Vand opererer indenfor de fastlagte obligatoriske regler for offentlige myndigheders indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder. Derfor er vi forpligtede til at sende en lang række varer og opgaver i udbud og til at følge fastlagte procedureregler.

Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at alle Aarhus Vands ansatte lever op til indkøbspolitikken og overholder indkøbsaftalerne.

Vision og mission

Med udgangspunkt i Aarhus Vands kernefortælling, er visionen for Aarhus Vand på indkøbsområdet:

’Ved at foretage effektive og kvalitetsbevidste indkøb med ansvarlighed, nyskabelse og dialog, er indkøb i Aarhus Vand trendsættende for branchen, der er med til drive lokale og nationale løsninger, som giver sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten.’

Vores mission er at sikre, at indkøbsprocessen overholder krav og ønsker til kvalitet og sikkerhed. Derudover vil vi sikre, at totalomkostninger samt grønne og bæredygtige målsætninger er indarbejdet i kontrakterne og aftalerne.

Verdensmål / Bæredygtighed

Vi er overbevist om at Aarhus Vand igennem de indkøb, der foretages, har en indflydelse på markedet. Det giver derfor mening at vi stiller krav til vores leverandørerne om at levere bæredygtige og innovative løsninger.

Aarhus Vand understøtter i alt 13 af FNs 17 verdensmål. Det betyder at alle indkøb skal foretages med fokus på verdensmålene, herunder især verdensmål 6 – Rent vand og sanitet, verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund, verdensmål 13 – Klimaindsats og verdensmål 17 – Partnerskaber for handling.

Læs mere om vores arbejde med FNs verdensmål her

Leverandørforhold

Aarhus Vand ønsker at opbygge gode, dynamiske og længerevarende relationer til vores leverandører. Med henblik på at sikre fordelagtige indkøbsvilkår indgås der normalt aftaler, der sikrer de valgte leverandører et attraktivt volumen.

Aarhus Vand har udarbejdet egne retningslinjer for socialt ansvar, Code of Conduct, som leverandøren skal vedstå ved kontraktindgåelse. Dermed sikres leverandørerne og deres underleverandører også tænker CSR i deres virksomhed. Det er også på baggrund af denne, at Aarhus Vand foretager aktiv leverandøropfølgning på udvalgte aftaler.

Professionalisme

For at sikre kvalitet, gennemsigtighed og ensartethed, arbejder vi i Aarhus Vand systematisk med kontrakt- og leverandørstyring i hele kontraktens livscyklus. Det vil sige hele vejen fra kontraktens forberedelse, udarbejdelse og implementering til håndtering og afslutning.

Kontakt vores indkøbsafdeling på e-mail indkob@aarhusvand.dk

Har du brug for hjælp?

98X1239

Indkøbsafdelingen

Vi har eksperter til at hjælpe dig mellem kl. 8-15.

+45 8947 1000

indkob@aarhusvand.dk