Publiceret: 12. dec. 2023

Kobberdosering kan være med til at sikre drikkevandskvaliteten

Mange vandværker i Danmark oplever udfordringer med det forurenende stof ammonium. Testresultater fra Aarhus Vand peger nu på kobberdosering som en effektiv metode til at sikre kravoverholdelse for ammonium.

Ammonium skaber udfordringer i vandbehandlingen

I Danmark er vores sunde rene drikkevand en høj prioritet og på vandværkerne overvåger vi nøje grænseværdier for forskellige kemiske og mikrobiologiske parametre for at sikre vandets kvalitet. Når de fysisk-kemiske grænseværdier overskrides på vandværker er problemet i omkring 10 % af tilfældene relateret til ammonium – en af de mere udfordrende stoffer, som findes naturligt i grundvand og skal fjernes på vandværket.

Kobberdosering reducerer ammoniumindholdet

Ammonium har også vist sig som en udfordring på nogle af Aarhus Vands vandværker. Derfor har hos Aarhus Vand testet et nyt tiltag til at forbedre nitrifikation – en proces, hvor ammonium omdannes biologisk og dermed sænker ammoniumindholdet.

Ved at tilsætte kobber i meget små mængder, har vores erfaringer vist, at en dårligt fungerende nitrifikation kan forbedres.
- Anders Bo Sørensen - Driftsassistent, Vandproduktion

Omdannelsen af ammonium fortages af biologiske processer, hvor stoffet kobber er særligt essentielt for de aktive bakterier. For at forbedre de biologiske processer i vandbehandlingen, har man i Aarhus Vand derfor testet effekten af kobberdosering. Det sker ved at tilslutte et mindre kobberrør i vandproduktionen, som tilsætter en lille smule vand fra det færdigt behandlede til filtertilgangen. Løsningen har vist sig at forbedre vandbehandlingen betydeligt og hos Aarhus Vand ses der ikke længere periodiske overskridelser af ammonium efter processen er blevet indført.

Kobberdoering