Publiceret: 22. maj 2019

DONUT – distribueret overvågning af vandkredsløbet

Donut

I Danmark investeres der hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vandinfrastrukturen. Men vandforsyninger mangler ofte sammenhængende og opdateret information omkring vandets kredsløb. For bedre at kunne håndtere de udfordringer der opstår, er det nødvendigt for kommuner og vandforsyninger at sikre effektiv beslutningstagning.

Derfor har DONUT-projektets partnere arbejdet sammen om at udvikle en løsning, som muliggør omkostningseffektiv distribueret overvågning af de hydrologiske og hydrauliske tilstande i hele vandets kredsløb og giver nye data og viden. Projektpartnerne har valgt en ny tilgang, der anvender omkostningseffektive lavenergisensorer, softwaresensorer og machine learning for at skabe et overblik over vandets kredsløb, som kan bruges til at sikre et sammenhængende grundlag for fremtidige beslutninger indenfor fx investeringer.

Mere end 200 overvågningssensorer blev installeret i hele ledningsnettet. Resultaterne viser, at de samlede omkostninger kan sænkes op til 90 % sammenlignet med traditionelle overvågningsmetoder.


Partnere: Innovationsfonden, Dryp, InforMetics, MONTEM, Aalborg Universitet, VandCenter Syd, Aarhus Kommune og Aarhus Vand.