Publiceret: 14. mar. 2021

Water Technology Alliance (WTA)

Uendeligbro Aften Large

Water Technology Alliance (WTA) har til formål at støtte dansk vandindustri i bestræbelserne på at komme ind på det amerikanske marked og at udbrede kendskabet til den danske vandmodel.

WTA er foreløbigt etableret i Chicago (WTA Chicago) og i San Francisco (WTA Californien).

I Chicago består alliancen udover 3Vand (Aarhus Vand, Hofor, Vandcenter Syd og Biofos) af Eksportrådet under Udenrigsministeriet samt virksomhederne Danfoss, DHI, AVK, Landia og Nissen Energiteknik.

I Californien består alliancen består ud over 3Vand og Eksportrådet af virksomhederne Kamstrup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Rambøll, Smith Innovation, Skytem, DHI, Leif Koch, AVK, I-GIS og LiqTech.

WTA Chicago

WTA Chicago har en medarbejder udstationeret i Chicago, og formålet er at fungere som brohoved for danske eksportvirksomheder i forhold til muligheder og konkrete opgaver inden for energioptimering og energiproduktion i spildevandssektoren.

Aarhus Vand har desuden en samarbejdsaftale med spildevandsselskabet i Chicago, Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago. Aftalen går blandt andet ud på, at vi gensidigt forpligter os til at udveksle viden på specifikke områder og på at udveksle medarbejdere.

WTA Californien

Aarhus Vand, Eksportrådet og 12 danske virksomheder har etableret WTA Californien for at fremme dansk eksport inden for både drikkevand- og spildevandssektoren.

WTA Californien skal dermed øge kendskabet til og brugen af danske vandteknologiske løsninger, som bidrager positivt
til at løse Californiens kritiske vandmangel samt opnå mål for reduktion af drivhusgasser.

Aarhus Vand er tovholder i alliancen, og med støtte fra Industriens Fond og med hjælp fra Generalkonsulatet i Chicago har vi udstationeret en medarbejder i San Francisco, som skal skabe et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske forsyninger, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet.