Publiceret: 21. jun. 2021

Zediment - dronebaserede undervandsscanninger

Zediment

Virksomheden Zediment, som er et joint venture samarbejde mellem Aarhus Vand og ingeniørvirksomheden EIVA, leverer dronebaserede undervandsscanninger af kapaciteten på renseanlæg og i regnvandsbassiner. Løsningen er den første af sin slags i branchen og kan spare vandselskaberne for store driftsudgifter til oprensning af bassinerne, sikre at kapaciteten kan følge med stigende befolkningstal i byerne og nedsætte risikoen for miljøbelastning.

Det stigende befolkningstal primært i de større byer kræver ekstra kapacitet hos vandselskaberne. Det er derfor ekstra vigtigt at kunne udnytte de eksisterende anlægs fulde kapacitet optimalt. På baggrund af Zediments sedimentations-opmålinger, som præcist måler den reelle kapacitet i anlæg og bassiner, kan vandselskaber sikre driftsbesparelser i form af mindre energiforbrug til spildevandsrensning og mere målrettet oprensningsindsats i tanke og regnvandsbassiner. Resultatet er større kapacitet samt lavere energiforbrug og dermed bedre miljøaftryk samt mindre miljøbelastning fra eksempelvis overløb eller bundvending.

I Aarhus Vand anser vi det for afgørende at kombinere vores ekspertviden med den nyeste teknologi for hele tiden at kunne optimere processerne på vores anlæg. Zediments sedimentations-undersøgelser giver os en hurtig og dyb viden om tilstanden af vores tanke og bassiner, som gør, at vi kan optimere renseprocesserne og dermed spare både tid og penge.
- Mads Bayer, CFO i Aarhus Vand og bestyrelsesformand i Zediment.

Stor værdi for vandsektoren

Den løsning, som Zediment tilbyder til vandselskaber og andre operatører i vandsektoren, er ikke set før i branchen. Men fordelene er nok til, at Zediment allerede sejler stærkt frem på markedet. Efter at have udført en række succesfulde opmålinger af flere forskellige anlæg og bassiner, er Zediment blevet mødt med stor interesse fra vandselskaberne. Dette skyldes, at Zediments løsning skaber værdi for vandsektoren ved at:

  • Sikre driftsbesparelser
  • Mindske risici for miljøbelastning
  • Blive en del af fremtidens vandsektor
  • Støtte op om bæredygtighed

Kig dybere ned i Zediment

Synergi mellem to innovative virksomheder skabte Zediment

Samarbejdet mellem Aarhus Vand og EIVA er kommet i stand gennem et pilotprojekt om implementering af robotteknologi på renseanlæg, og virksomheden er dannet som et joint venture, hvor Aarhus Vand ejer 39 procent, og EIVA ejer 61 procent. 

  • EIVA specialiserer sig i teknologiske løsninger, der giver deres kunder ”øjne under vand”. Med over 40 års ekspertise inden for software og hardware til havbundsopmåling, udviklede EIVA en specialløsning til opmåling af renseanlæg og regnvandsbassiner baseret på avanceret teknologi inden for sejlende droner og scanninger over og under vandspejlet. 

  • Aarhus Vand, er et førende vandselskab med erfaring i at inddrage innovative løsninger i deres anlæg. Denne brancheekspertise, bidrog ved at sikre at løsningen er optimalt tilpasset til vandselskabernes behov.
Samarbejdet med EIVA som teknologipartner og Aarhus Vand som eksperter inden for vandets kredsløb har muliggjort nogle løsninger, som introducerer en nyskabende teknologi til vandsektoren.
- Jeppe Nielsen, CEO i EIVA og CEO i Zediment.