Publiceret: 05. okt. 2020

TechRas Miljø - ny teknologi til spildevandsrensning

Aarhus Å, Oversvømmelse

Sammen med TechRas Miljø har Aarhus Vand indgået et samarbejde om implementering af ny teknologi til spildevandsrensning. I fremtiden vil vi blive mødt af stigende regnmængder samt et stigende indbyggertal, der sætter renseanlæggene under stort pres, hvis ikke der findes på holdbare løsninger.

Videreudvikling og udbredning af ny granulær slamteknologi 

Det strategiske samarbejde skal være med til at videreudvikle og udbrede en ny granulær slamteknologi, der kan sikre, at kapaciteten på anlæggene øges, uden at det kræver fysisk udvidelse af dem. Ved hjælp af en såkaldt granulær slam proces kan vi øge hastigheden af bundfældning af spildevandsslammet – helt op til seks gange. 

Med den nye mikrobiologiske proces sikres det, at anlæggenes kapacitet øges med omkring 33 procent uden fysisk at udvide nye betonbassiner.
- Rasmus Evers, Projektleder TechRas Miljø

I samarbejdet bistår Aarhus Vand andre forsyninger med drifts- og procesteknisk viden om teknologiens implementering og optimering.

 

Stærkt strategisk samarbejde til gavn for branchen og Aarhusianerne

Partnerskabet bliver et middel til at dyrke nye forretningsmuligheder og styrke innovationen, der kan løfte både Aarhus Vand og branchen og ikke mindst gøre gavn for Aarhusianerne, da det her og nu bliver muligt at rense langt mere spildevand for dem uden store investeringer i store nye anlæg.