Resultater

På denne side kan du se resultaterne fra projektet.

AMOK - Hovedrapport.pdf

Bilag 1A - Beskrivelse af målesite.pdf

Bilag 1B - Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg.pdf

Bilag 1C - Dataopsamling.pdf

Bilag 2 - Prisbillig sensorsystem til monitering af overløbsbygværker.pdf

Bilag 3 - Beskrivelse af hydrauliske softwaresensorer.pdf

Bilag 4 - Software sensors for water quality variables in combined sewage.pdf

Bilag 5 - Results of sampling campaigns.pdf

Se animationer herunder

Figur 1: Animation af vandstandene i overløbsstrukturene ved indløbet til Viby Renseanlæg, Aarhus, ved forskellige overløbsflow. Overløbsstrukturene er her vist fra nordøstlig retning. Farverne af vandspejlet angiver koten af vandspejlet (DVR 90).

 Figur 2: Animation af vandstandene over den nordlige overløbskant i den første overløbsstruktur ved indløbet til Viby Renseanlæg, Aarhus, ved forskellige overløbsflow. Animationen er vist fra nordøstlig retning. Farverne af vandspejlet angiver koten af vandspejlet (DVR 90).

 Figur 3: Animation af vandstandene over den nordlige overløbskant i den første overløbsstruktur ved indløbet til Viby Renseanlæg, Aarhus, ved forskellige overløbsflow. Animationen er vist fra nordvestlig retning. Farverne af vandspejlet angiver koten af vandspejlet (DVR 90).

Figur 4: Animation af vandstandene ved rørgennemføringen i tunnelen, som forbinder den første overløbsstruktur og nødoverløbet ved indløbet til Viby Renseanlæg, Aarhus, ved forskellige overløbsflow. Animationen er vist fra nordlig retning. Farverne af vandspejlet angiver koten af vandspejlet (DVR 90).