Om projektet

Når regnen regner oppe på taget...

...kan vore renseanlæg ikke klare at behandle alt vandet, og en del må ledes udenom. Aarhus Vand arbejder allerede i dag med at samstyre kloaksystem og renseanlæg, så mest muligt vand renses bedst muligt. Men når det er nødvendigt at lede vand udenom renseanlægene, hvordan kan vi så prioritere denne udledning? Og hvor meget ledes egentligt ud på denne måde?

Under titlen "Overløb fra fælleskloak – Hvordan måles det – og Hvorfor ?", deltager Aarhus Vand i et udviklingsprojekt støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, sammen med førende forskere fra Aalborg Universitet og DTU og specialister fra DHI og Krüger. Projektets formål er, at komme frem til en vejledning der kan hjælpe danske forsyningsselskaber med at beregne og prioritere afstrømning og overløb fra kloaksystemer i fremtiden samt hjælpe forsyningerne til at fokusere på at dokumentere investeringerne i miljø og service. Læs mere om projektet på Vandsektorens Teknologifonds Projektzone.

For at indsamle det fornødne datagrundlag for en sådan vejledning, har projektgruppen i samarbejde udviklet en forsøgscontainer, bestykket med et bredt udvalg af on-line sensorer, der minutiøst kan dokumentere forløbet af en overløbshændelse. Denne container er indledningsvis opstillet ved indløbet til på Viby Renseanlæg, hvor der er gode muligheder for at lave kontrollerede overløb, takket være et 16.000 m³ stort spildevandsbassin, færdiggjort i 2011.

Projektet løber frem til udgangen af 2015.