Beskyt drikkevandet i Aarhus - drop sprøjtegift i haven

Drikkervand Dreng Textvisual

Vær med til at beskytte grundvandet

Vi har masser af sundt og rent drikkevand i vores vandhaner. Sådan skal det blive ved med at være. Flere drikkevandsboringer ligger i eller tæt ved byområder. Brug af sprøjtegifte i haver risikerer derfor at sive ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt, at vi sammen gør en indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri. Find tips og tricks her på siden.

Se vores kampagnefilm

Ukrudt Sprøjtefri Michael

Fliser

Skal du holde fliserne rene for ukrudt, er det lettest at fjerne nyspiret ukrudt mellem fugerne lige efter regn. Brug en fugerenser eller lignende. Fej gerne dine fliser med en stiv kost en gang i ugen og kom godt og grundigt forbi fugerne.

Døjer du med alger på overfladen af dine fliser, kan du skrubbe fliserne godt med en stiv kost og en blanding af sand og vand. Skyl blandingen væk og dine fliser er rene igen.
Sprøjtefri2 Michael

Græs

Mos i græsplænen kan bekæmpes med en rive. Når du river plænen er det vigtigt, at jerntænderne har været helt nede og løsne det øverste jordlag, sådan at græsrødderne får masser af lys og luft. Jo bedre vækstvilkår græsset får, jo sværere bliver det også for mosset at gro.

Med en almindelig rive får du ofte rykket en stor del af græstørven med op. Det kan derfor være en god idé at investere i en mosrive, som har nogle meget smalle men lange tænder.
Sprøjtefri Grus

Grus

Har du problemer med ukrudt på arealer med grus? Skær ukrudtet over lige under jordoverfladen med et skuffejern. På større arealer, kan du bruge en hjulhakke.

I tørre perioder kan du rive arealet, så kimplanterne forstyrres og større planter ’slides’. Gentag gerne behandlingen en gang om ugen
Træflis Sprøjtefri

Træflis

Du kan forebygge krudt under hæk, buske og stauder ved at dække jorden med bunddække og herved begrænse adgang til plads, lys, vand og næring. Bunddække virker dog kun forebyggende og rodukrudt skal derfor fjernes først. Jorddække giver også skjulesteder til nyttedyr, men vær opmærksom på, at svampe og snegle også kan opformeres her.
Græs Michael

Ukrudt

Hakkejern og håndlugning fungerer på 1- og 2-årigt ukrudt. Hold jorden løs i overfladen omkring planterne, så ukrudtet ikke spirer så let og riv gerne de bare jordstykker en gang om ugen.

Alternativt, kan du så efterafgrøder, når et område i køkkenhaven er høstet.