Om VPU

VPU er et samarbejde mellem vandværkerne i Aarhus Kommune.

Vandværkerne i Aarhus (VPU) samarbejder for at beskytte grundvandet, så vi har rent drikkevand nu og i fremtiden. VPU samarbejder også om forsyningssikkerhed og nødforsyninger mellem vandværkerne, for at sikre rent vand til brugerne.

Landbrugskampagner og bykampagner

VPU har ansvaret for at forsøge at lave frivillige aftaler om sprøjtegift fri drift. Aftalerne laves med lodsejere der har jord i de sårbare områder og i boringsnære områder som beskrevet i Aarhus Kommunes indsatsplaner. Det er en stor opgave hvor der skal beskyttes omkring 7.000 Ha fortrinsvis landbrugsjord. Se mere under landbrugskampagner

VPU har desuden ansvaret for at gennemføre oplysningskampagner i byområderne i Aarhus Kommune. Formålet er at reducere brugen af sprøjtegifte i haverne så vi har rent drikkevand nu og i fremtiden. Bykampagnerne skal informere haveejere om at de bor ovenpå deres drikkevandsressource, og at der er mange alternativer til brugen af sprøjtegifte i haven.

Nødforbindelser

Vandværkerne i Aarhus Kommune har i stor udstrækning lavet nødforbindelser til hinanden. Det sikrer at de enkelte vandværker, og dermed deres forbrugere, i tilfælde af drifststop eller forurening, kan få vand fra et andet vandværk. Det giver forbrugerne i Aarhus Kommune et stor sikkerhed for en stabil forsyning af rent og godt drikkevand.

Kort over forsyningsområder

Herunder kan du se de grønskraverede områder som forsynes af de private vandværker. Resten af Aarhus Kommune forsynes fra Aarhus Vand.

Private vandværkers forsyningsområde i Aarhus Kommune