Om VPU

VPU er et samarbejde mellem vandværker i Aarhus Kommune.

Vandværker i Aarhus samarbejder for at beskytte grundvandet nu og i fremtiden, så vi har rent drikkevand til de kommende generationer. Vandværkerne i Aarhus samarbejder også om forsyningssikkerhed og nødforsyninger mellem vandværkerne, for at sikre rent vand til brugerne.

VPU har ansvaret for bykampagner i udvalgte byområder i Aarhus Kommune med det formål at oplyse om risikoen for forurening med sprøjtegifte brugt i private haver. VPU arbejder også sammen med landmænd for at minimere brugen af sprøjtegifte i landbruget omkring vores grundvandsboringer.

Kampagner og dyrkningsaftaler

VPU har ansvaret for at gennemføre oplysningskampagner i byområderne i Aarhus Kommune med det formål at reducere brugen af sprøjtegifte i haverne. Målet er at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden. Et af de store problemer for drikkevandet i fremtiden ,er pesticidrester som trænger ned i grundvandet efter brugt på marker og i private haver.

Bykampagnerne skal informere haveejere om at de bor ovenpå deres drikkevandsressource, og at der er mange alternativer til brugen af sprøjtegifte i haven. Se eksempler på bykampagner her på hjemmesiden.

VPU har også et stort fokus på landbruget og brugen af sprøjtegifte. Derfor etablerer VPU frivillige aftaler med lodsejere, der har jord inden for de boringsnære beskyttelses områder, så der fremover ikke må bruges sprøjtemidler på de aftale arealer.

Nødforbindelser

Vandværkerne i Aarhus Kommune har i stor udstrækning lavet nødforbindelser til hinanden. Det sikrer at de enkelte vandværker, og dermed deres forbrugere, i tilfælde af drifststop eller forurening, kan få vand fra et andet vandværk. Det giver forbrugerne i Aarhus Kommune et stor sikkerhed for en stabil forsyning af rent og godt drikkevand.

Kort over forsyningsområder

Herunder kan du se de grønskraverede områder som forsynes af de private vandværker. Resten af Aarhus Kommune forsynes fra Aarhus Vand.

Kort over områder som forsynes af de private vandværker i Aarhus Kommune