Indsatsområder

Aarhus Kommune har inddelt det område som er fastlagt som område med særligt vigtige drikkevandsinteresser i 3 Indsatsområder.

Der er vedtaget 2 indsatsplaner nemlig Beder Indsatsplan der blev vedtaget i 2013 og StautrupÅbo Indsatsområde der blev vedtaget i 2016.

Den sidste indsatsplan StorAarhus Indsatsplan der dækker den restende del af de særligt vigtige drikkevandsområder er under udarbejdelse og forventes at blive vedtaget inden for et års tid.

I Aarhus samarbejder vandværkerne om at løfte de indsatser som er beskrevet i kommunens Indsatsplaner i VPU samarbejdet. Vandværkerne i Aarhus indvinder ofte vand fra de samme grundvandsmagasiner og derfor er det væsentligt at beskyttelsesindsatsen foregår i et samarbejde. Samarbejdet betyder desuden, at indsatsarbejdet kan foregå effektivt og ensartet.

Aktiviteterne i VPU samarbejdet finansieres gennem et kontingent fra vandværkerne som i 2019 udgør 0,50 kr. pr. kubikmeter vand der sælges.