Kampagne Hjortshøj Egå

I perioden marts - maj 2012 var der særligt fokus på drikkevand og rent grundvand i Hjortshøj og Egå området. Først i marts blev en folder uddelt til alle husstande, hvori man kan læse om drikkevandet i netop dette område.

Herunder er en oversigt over aktiviteter i forbindelse med kampagnen.

  • Skolerne bliver kontaktet og opfordret til at arbejde med et tema om drikkevand
  • Børneinstitutionerne får tilsendt en materialekasse med opgaver og udstyr som de kan bruge til at arbejde med vand som tema
  • På biblioteket bliver der sat en lille udstilling op om miljøvenlig havebrug
  • På markedsdagen i Hjortshøj vil vandværkerne have en lille bod hvor det bla. er muligt at prøvesmage vandet og få en snak om hvordan dit drikkevand bliver produceret
  • På markedsdagen bliver der mulighed for at se et vandværk
  • Hvis du på markedsdagen kommer med en pose med mælkebøtter, som du har trukket op med rod, kan du veksle dem til et fuglekasse. Vi udleverer til de første 100 personer der kommer med en pose.

Alle i området har mulighed for at deltage i en konkurrence om tre mælkebøttejern. Deltag her på hjemmesiden.

Grundvandsdannende område

Kortet herunder viser det grundvandsdannende opland for vandværkerne Egå Vandværk, Gl. Hjortshøj Vandværk og Hjortshøj Stationsby Vandværk. Det grundvanddannede opland betyder at regnen der falder inden for området af den stiplede linje vil synte ned i de grundvandsmagasiner som vandværkerne pumper grundvand op fra. Derfor vil fx. sprøjtegifte spredt på jordoverfalden inden for dette område kunne sive ned og forurene grundvandet til disse vandværker.

 Grundvandsdannende område i Hjortshøj og Egå

Som det fremgår af kortet sker grundvandsdannelsen, der leverer vand til vandværkerne i Hjorshøj og Egå både under landbrugsjord og i byen. Når der er meget fokus på, at både haveejerne og landmænd skal blive bedre til at passe på vores grundvand, er det fordi historien viser, at der bliver lukket ca. lige mange vandboringer p.g.a. sprøjtegifte som stammer fra by- og land-områder.