Kampagner

Vil du være med til at sikre rent vand i fremtiden - gør din have sprøjtefri.

I Danmark har vi noget, vi kan være meget stolte af. Vi har masser af billigt og dejligt, rent drikkevand. Og det skal vi blive ved med at have. Der er brug for en fælles beslutning - gør haven sprøjtefri.

Vis din støtte til rent grundvand på www.facebook.dk/sprojtefri

VPU gennemfører oplysningskampagner mod brug af sprøjtegifte i haverne i byområdere i Aarhus Kommune. Områderne er prioriteret efter Aarhus Kommunes indsatsplaner. Se mere om kampagnerne her på siderne og læs denne folder (pdf).

Kampagne Stavtrup

I foråret 2016 kører kampagnen "sprøjtefri have" i Stavtrup.

I perioden marts til juni opfordrer vandværkerne i Aarhus haveejere i Stavtrup-området til at droppe spørjtegiften i haverne. For at sikre rent grundvand i fremtiden, er det vigtigt at vi alle tænker over hvordan vi kan passe på vandet og dyrke haven uden brug af sprøjtegifte. Herunder kan du se aktiviteterne for kampagnen,

Kampagne aktiviteter 

Den 22. marts: Vandets Dag

Vandets Dag er startskuddet på kampagnen. I weekenden op til Vandets Dag bliver der uddelt en folder til samtlige husstande i Stravtrup-området, og der bliver sat skilte op ved de tre indfaldsveje med teksten "sprøjtefri by".

Se den husstandsomdelte folder her.

Den 22. marts: Åbent hus - Se, hvordan vi laver dit drikkevand

I anledning af Vandets Dag holder Aarhus Vand åbent hus på Stavtrupværket,
Bispevej 36, 8260 Viby J fra kl. 12 - 17.30. Vi gi´r kaffe og te, kage, en pølse med brød fra
pølsevognen – og naturligvis vand fra vandværket!

  • Sjov for børn og voksne. Prøv bl.a. at lege vandforsyning for en dag på vandbanen.
  • Økologiens Have fra Odder kommer og viser, hvordan du gør din have sprøjtegift-fri.
  • Rundvisninger hver halve time med smagsprøve fra en boring.

Den 27. april: Havevandring i Stavtrup med gartner

Tag med på en havevandring i Stavtrup sammen med en gartner fra
Økologiens Have i Odder. Få tip og tricks til hvordan du gør din have miljøvenlig.
Vi begynder vandringen ved Stavtrupværket, Bispevej 36, 8260 Viby J klokken 16.30.
Arrangementet er gratis, tilmelding på bbuha@aarhus.dk eller tif. 24 59 45 46.

Den 7. juni: Foredrag om vandet i Stavtrup

“Hold på vandet” er temaet for aftenens spændende foredrag, hvor du kan høre
om vandets kredsløb, menneskets påvirkning af naturen, og hvilken betydningsfuld
rolle engsøen nær dig har på kredsløbet. Foredraget rundes af med en kort gåtur
i nærområdet. Tid og sted: Kl. 19.00 - 21.00 på Stavtrupværket, Bispevej 36, 8260 Viby J.
Arrangementet er gratis, tilmelding på bbuha@aarhus.dk eller tif. 24 59 45 46.

Kampagne Mårslet Beder Malling

I 2013 og 2014 gennemfører VPU en Sprøjtefri.nu kampagne i området for Mårslet, Beder og Malling. Kampagnen kører primært på Facebook/sprojtefri kombineret med husstandsomdelte brochurer.

Se brochuren her

Kampagne Hjortshøj Egå

I perioden marts - maj 2012 var der særligt fokus på drikkevand og rent grundvand i Hjortshøj og Egå området. Først i marts blev en folder uddelt til alle husstande, hvori man kan læse om drikkevandet i netop dette område.

Herunder er en oversigt over aktiviteter i forbindelse med kampagnen.

  • Skolerne bliver kontaktet og opfordret til at arbejde med et tema om drikkevand
  • Børneinstitutionerne får tilsendt en materialekasse med opgaver og udstyr som de kan bruge til at arbejde med vand som tema
  • På biblioteket bliver der sat en lille udstilling op om miljøvenlig havebrug
  • På markedsdagen i Hjortshøj vil vandværkerne have en lille bod hvor det bla. er muligt at prøvesmage vandet og få en snak om hvordan dit drikkevand bliver produceret
  • På markedsdagen bliver der mulighed for at se et vandværk
  • Hvis du på markedsdagen kommer med en pose med mælkebøtter, som du har trukket op med rod, kan du veksle dem til et fuglekasse. Vi udleverer til de første 100 personer der kommer med en pose.

Alle i området har mulighed for at deltage i en konkurrence om tre mælkebøttejern. Deltag her på hjemmesiden.

Grundvandsdannende område

Kortet herunder viser det grundvandsdannende opland for vandværkerne Egå Vandværk, Gl. Hjortshøj Vandværk og Hjortshøj Stationsby Vandværk. Det grundvanddannede opland betyder at regnen der falder inden for området af den stiplede linje vil synte ned i de grundvandsmagasiner som vandværkerne pumper grundvand op fra. Derfor vil fx. sprøjtegifte spredt på jordoverfalden inden for dette område kunne sive ned og forurene grundvandet til disse vandværker.

 Grundvandsdannende område i Hjortshøj og Egå

Som det fremgår af kortet sker grundvandsdannelsen, der leverer vand til vandværkerne i Hjorshøj og Egå både under landbrugsjord og i byen. Når der er meget fokus på, at både haveejerne og landmænd skal blive bedre til at passe på vores grundvand, er det fordi historien viser, at der bliver lukket ca. lige mange vandboringer p.g.a. sprøjtegifte som stammer fra by- og land-områder.

Kampagne Sabro

Kampagnen i Sabro

Forår og sommer 2011 satte VPU-Aarhus, i samarbejde med lokalområdet i Sabro, fokus på det rene drikkevand og hvad vi som haveejere og landmænd skal gør for at passe på grundvandet.

Rent vand - med din indsats

”Rent vand – med din indsats” var en kampagne i Sabro området. Kampagnen skete i et samarbejde mellem: VPU, Sabro Vandværk, Sabro-Faarup Fællesråd, Sabro-Faarup Beboerforening, Dagli’Brugsen i Sabro, Sabro Bibliotek og Daginstitutionerne i Sabro.

Mælkebøtter i Sabro

Fredag den 29. april blev der samlet mælkebøtter og bygget fuglehuse. Se lokalavisens beskrivelse af dagen herunder.

Artikel om rent vand i Sabro

Husstandsomdelt folder

Grundvandsdannende område

Kortet viser byen og det grundvandsdannende opland. Klik på kortet for større billede.

Grundvandsdannende område i Sabro

Som det fremgår af kortet sker grundvandsdannelsen, der leverer vand til Sabro og Kasted Vandværker både under landbrugsjord og i byen. Når der er meget fokus på, at både haveejerne og landmænd skal blive bedre til at passe på vores grundvand, er det fordi historien viser, at der bliver lukket ca. lige mange vandboringer p.g.a. sprøjtegifte som stammer fra by- og land-områder.