Information til berørte adresser

Aarhus Vand udsender information til de adresser som er berørt af forureningen. Information to the affected addresses.

Udsendt information / Information to the affected addresses

Pressemeddelelse

18. december 2020

Borgerne i det vestlige Aarhus kan igen trygt drikke vand fra hanen

SMS til de berørte adresser / SMS text 

Kære kunde. Kontrolprøver af drikkevandet fra det vestlige Aarhus viser sig i dag at være rene. Du kan derfor igen trygt drikke vandet fra hanen. Beboere på [vejnavn] [husnummer] skal derfor ikke længere koge vandet. Denne besked er sendt [dato tidspunkt]. Læs mere på www.aarhusvand.dk. Med venlig hilsen Aarhus Vand.

Pressemeddelelse

17. december 2020
Borgere i dele af det vestlige Aarhus skal koge drikkevandet

SMS til de berørte adresser / SMS text 

Udsendt 17. december 2020
Kære kunde. Der er fundet bakterier i en kontrolprøve af drikkevandet i dit område. Det anbefales derfor, at beboerne i området koger vandet i to minutter før det drikkes eller bruges til madlavning. Du får besked når anbefalingen ophæves. Læs mere på www.aarhusvand.dk Med venlig hilsen Aarhus Vand.

 

Yderelige information om sms-meddelser

Aarhus Vand benytter et system til at udsende sms-meddelelser til mobiltelefoner, der er registreret på adresser i det berørte område.

Hvem får sms?

Vær opmærksom på, at der er nogle typer af mobiltelefonnumre, som systemet IKKE kan sende til:

  • Hemmelige numre: Numrene er ikke offentligt tilgængelige og derfor ikke med i systemets register.

  • Telefoner med taletidskort: Numrene er ikke er knyttet til en adresse og derfor ikke med i systemets register.
  • Firmabetalte telefoner: Numrene er udelukkende registret hos teleudbyderen og internt hos det firma, der har firmaaftalen. Derfor vil medarbejdere i firmaerne, der har firmabetalte mobiler, ikke modtage en sms, selvom de bor i det berørte område.

Tilmeld dig SMS-service her

 

Information regarding text messages

Aarhus Vand uses a system to send text messages to mobile phones registered on addresses in the affected area. The text messages are only in danish.

Who gets text messages?

Please be aware that there are some types of mobile phone numbers that the system CANNOT send to:

  • Ex-directory: The numbers are not publicly available and therefore not included in the system record.
  • Phones with prepaid cards: The numbers are not associated with an address and therefore not included in the system record.
  • Company-paid phones: The numbers are only registered with the telecommunications provider and internally with the client company. Therefore, employees in companies with company-paid mobile phones will not receive a text message even though they live in the affected area.

Sign up for information on text