Aarhus har fået renere vand i havn, å og søer

Bedre rensning af spildevandet og stop for kloakudløb til Aarhus Å har gjort både havn, å og søer til mere rene og attraktive miljøer med masser af liv.

 

På få år er det lykkedes at skabe nye rekreative miljøer ved Brabrand Sø, åen og havnen. Hvad der var utænkeligt for ti år siden, er i dag blevet nogle af Aarhus’ stærke kort: Vi kan opholde os i de nye caféområder og på opholdsarealer langs åen uden ubehagelige lugte fra åen. an Vi kan ro i kajak eller kano på Brabrand Sø, i åen og i havnen - og dyrke andre former for vandsport - uden risiko for sundheden. Derudover har miljøet i bugten fået det bedre, og vi har fået nye bademuligheder i havnebadet.

 

En by med mange planer

Det så ellers skidt ud med vandkvaliteten i bl.a. Brabrand Sø, Aarhus Å og havnen, da byrådet i 2005 besluttede at sætte gang i det såkaldte ”Aarhus-Å-projekt”. Der var udløb fra renseanlæg, og 75 kloakudløb belastede vandkvaliteten ved kraftige regnskyl. Der var samtidig udsigt til mellem 20 og 40 procent mere regn end tidligere, flere skybrud og stigende vandstand på længere sigt. Derfor satte byrådet som mål at give vandkvaliteten et markant løft, fjerne lugtgener og samtidig tage højde for de stigende regnmængder. Der var samtidig en konkret anledning til at gå i gang, da der allerede var vedtaget en række projekter langs Brabrand Sø, åen og havnen:

• Åen skulle åbnes helt ned til havnen

• Der skulle bygges en ny bydel på havnen – Aarhus Ø

• Man skulle kunne opholde sig og slappe af på flere områder langs Aarhus Å

• Vandrammedirektivet forventedes at stille helt nye krav til vandkvaliteten i Aarhus Å

 

Vandkvaliteten er væsentlig forbedret

På den baggrund valgte Aarhus Byråd en løsning, der med afsæt i EU’s badevandsdirektiv medførte en væsentligt forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø og Aarhus Å samt, badevandskvalitet i Aarhus Havn. I den inderste del af Aarhus Havn er der opnået en væsentlig forbedret vandkvalitet, men dog ikke badevandskvalitet. Det skyldes påvirkningen i den inderste del af Aarhus Havn fra udløbet af Aarhus Å.

Der sker også en påvirkning af vandmiljøet i åen og havnen, som skyldes, at der tilføres brunalger fra Brabrand sø, der gør, at vandet ofte stadig er grå-brunt-grumset.

 

Elementer i projektet

Aarhus Å-projektet blev afviklet i årene fra 2006 til 2013 og omfattede disse hovedelementer: Otte store bassiner - de fleste underjordiske - til midlertidig opsamling af regnvand og spildevand ved kraftig regn. Samlet kapacitet 50 mio. liter) Mange kloakudløb blev nedlagt - ledninger førtes i stedet til de nye bassiner eller renseanlæg Forbedret rensning af spildevandet på Viby og Åby Renseanlæg Udvidelse af kapaciteten på Viby og Åby Renseanlæg It-løsning med anvendelse af regnradar og samlet styring af hele spildevandssystemet - bassiner, kloaksystem og renseanlæg Varsling ved overskridelse af kravene til badevandskvalitet

 

Arbejdet fortsætter

Der er stadig udfordringer i forhold til at sikre vandkvaliteten i Aarhus, for der er fortsat risiko for overløb af spildevand i havnen og lokale oversvømmelser ved ekstreme regnmængder. Disse udfordringer arbejder vi med nu og i årene fremover, og løsninger er: Optimeret styring af hele spildevandssystemet, så vandet ledes derhen, hvor der er størst kapacitet Fortsat opdeling af kloaksystemet med separate ledninger til regnvand og spildevand, så regnvandet ikke skaber overløb på renseanlæggene Flere steder med lokal nedsivning af regnvand, så risikoen for lokale oversvømmelser og overbelastning af kloakker og renseanlæg mindskes